Svoboda, ki jo daje Kristus

03.06.2023 | Evangeličanska cerkev Murska Sobota

Judit Andrejek, duhovnica

Zdaj gledamo z ogledalom, v uganki, takrat pa bomo gledali iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor sem bil spoznan. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen.«

(SSP 1 Kor. 13,12-13)

Biblična beseda nas čudovito nagovarja in spodbuja k hoji za Jezusom. Kaj pravzaprav pomeni, da imamo življenje ali da življenja nimamo? Kaj pomeni imeti življenje, ki je polno, ki je radostno, ki je krščansko? In kaj pomeni imeti prazno življenje? Kaj pomeni, da ljubezen, vera in upanje v našem življenju temelji na Kristusu?
Ljubezen se poudarja zaradi številnih razlogov, a želim poudariti, da je ljubezen najodličnejše merilo vsega, kar počnemo. Zapis o tem najdemo, če preberemo 1. Korinčanom trinajsto poglavje.
Zaman je vsa vera, zaman je vse znanje, zaman so vse žrtve, kajti če za njimi ni ljubezni, niso nič in človeku ne koristijo. Ljubezen je merilo vseh naših dejanj. Če ravnamo tako, da nas navdihuje Kristusova ljubezen, naše dejanje šteje, če pa dajemo svoje življenje za druge, a v nas ni ljubezni, ne uspemo. Krščanska ljubezen je namreč tista, ki našim dejanjem daje pomen in vrednost. Če nismo na tej poti, smo izgubljeni, ne glede na to koliko poznamo Sveto pismo, ne glede na to, kako prizadevni smo v služenju. Če za vsem tem ni Božje ljubezni, delamo zaman.

Bog nam je pokazal to pot in nam naročil, naj hodimo po njej ter vedno znova preverjamo motive za svoja dejanja, da bi videli, ali nas vodi ljubezen iz vere in upanja.

Beseda je bila napisana, da bi spremenila življenje vernikov, njihove medsebojne odnose, življenje Cerkve. Danes ni nič drugače, zato ta Beseda danes govori tudi nam. Naš milostni Gospod nam podarja svojo ljubezen in milost, da bi, osvobojeni vrtenja okoli sebe, skupaj z vero in upanjem obrodili sadove ljubezni v njegovo slavo.
Veliko ljudi pravi, da jih vera, krščanstvo in Kristus samo omejuje, da nimajo nobene svobode. Da se vse vrti samo okrog pravil in zapovedi. Vendar ravno ti ne vidijo, žal, ravno te svobode, ki nam jo daje Kristus tudi s tem, da je on trpel namesto nas. Ko je on plačal za vse naše napake, žalost in trpljenje. Ko je eden darovan za vse, da bi mi imeli večno življenje. Bodimo torej pogumni in stopimo na to pot skupaj z njim, v življenje.

V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate.