O nas

Katerega leta so evangeličani prevzeli katoliško cerkev v Murski Soboti, ni znano; vemo le to, da sta konec 16. stoletja podpisala Formulo Concordie tudi soboška evangeličanska duhovnika. Po prestopu Ferenca Nadasdya v rimokatoliško vero, je le ta začel svojim prejšnjim verebratom odvzemati cerkve in izganjati evangeličanske duhovnike. Zadnji evangeličanski duhovnik je zapustil Mursko Soboto v letih 1672/73.

Po tolerančnem ediktu Jožefa II so se evangeličanske cerkvene občine začele na novo organizirati in ustanavljati. Murska Sobota je postala filiala cerkvene občine Puconci. Leta 1900 je postala samostojna cerkvena občina, 1907 so sezidali župnišče, v letu 1909 pa so že položili temeljni kamen za cerkev. Cerkvena občina šteje trenutno okrog 2000 vernikov.

Murskosoboška cerkvena občina spada med mlajše cerkvene občine, ki so se začele v Prekmurju organizirati in razvijati po uveljavitvi tolerančnega patenta Jožefa II. Prvi začetki segajo v 16. stoletje, ko se je reformacija širila tudi po območju Prekmurja.