Predstavitev


Murskosoboška cerkvena občina spada med mlajše cerkvene občine, ki so se začele v Prekmurju organizirati in razvijati po uveljavitvi tolerančnega patenta Jožefa II. Prvi začetki segajo v 16. stoletje, ko se je reformacija širila tudi po območju Prekmurja.

Katerega leta so evangeličani prevzeli katoliško cerkev v Murski Soboti, ni znano; vemo le to, da sta konec 16. stoletja podpisala Formulo Concordie tudi soboška evangeličanska duhovnika. Po prestopu Ferenca Nadasdya v rimokatoliško vero, je le ta začel svojim prejšnjim verebratom odvzemati cerkve in izganjati evangeličanske duhovnike. Zadnji evangeličanski duhovnik je zapustil Mursko Soboto v letih 1672/73.

Po tolerančnem ediktu Jožefa II so se evangeličanske cerkvene občine začele na novo organizirati in ustanavljati. Murska Sobota je postala filiala cerkvene občine Puconci. Leta 1900 je postala samostojna cerkvena občina, 1907 so sezidali župnišče, v letu 1909 pa so že položili temeljni kamen za cerkev. Cerkvena občina šteje trenutno okrog 2000 vernikov.

MURSKA SOBOTA – cerkev je zgrajena v neogotskem stilu leta 1910 po načrtih Ernöja Gerleya, arhitekta iz Budimpešte. V rozeti nad oltarjem je barvno steklo s sliko Martina Luthra. Lesen oltar je izdelan v Ratkersburgu. Oltarna slika je delo Jenöja Borya. Orgle so dvomanualne, pnevmatične, z 21 registri iz leta 1911.