Zaupanje v Boga v času stiske

28. julij 2020
Ko je John izvedel, da ima neozdravljivega raka, sta z ženo Carol začutila, da ju Bog kliče, naj delita njuno potovanje z boleznijo na spletu. Verjela sta, da bo Bog deloval skozi njuno ranljivost, zato sta dve leti objavljala svoje trenutke veselja in trpljenja ter bolečine.
Ko je Carol napisala, da je njen mož »šel v razširjene Jezusove roke,« se je odzvalo stotine ljudi in mnogi so se zahvalili Carol za njuno odprtost. Nekdo je pripomnil, da je govorjenje o umiranju s krščanskega stališča zdravo, saj »moramo vsi nekega dne umreti.« Nekdo je rekel, da čeprav ni nikoli osebno spoznal para, ne more izraziti, kako spodbujen je bil zaradi njunega pričevanja o zaupanju Bogu.
Čeprav je John včasih občutil strašne bolečine, sta s Carol delila zgodbo, da bi lahko pokazala, kako ju je Bog držal pokonci. Vedela sta, da bo njuno pričevanje prineslo sad za Boga in ponovilo, kar je Pavel pisal Timoteju, ko je trpel: »… vem, komu sem veroval, in prepričan sem, da more zaklad, ki mi ga je zaupal, obvarovati do tistega dne« (2 Tim 1,12).
Bog lahko uporabi celo smrt ljubljene osebe, da okrepi našo vero vanj (in vero drugih) po milosti, ki jo prejmemo v Kristusu Jezusu (v. 9). Če izkušate trpljenje in težave, se zavedajte, da vam lahko on prinese tolažbo in mir.
— Amy Boucher Pye

V razmislek

Kako ste izkusili Božje veselje celo sredi težav? Kako lahko to razložite? Kako bi lahko drugim povedali, kaj ste se naučili?
Nebeški Oče, razplamti dar vere v meni, da bi lahko z ljubeznijo in močjo oznanjal svoje pričevanje, kako deluješ v mojem življenju.

Berilo

2 Tim 1,6–12

Ključna vrstica

Vem, komu sem veroval. 2 Tim 1,12