Vredno čakanje

13. december 2021
James je obtičal v stresni službi z dolgim delovnim časom in nerazumnim šefom, zato si je želel, da bi jo lahko zapustil. Vendar je imel kredit in moral je poskrbeti za ženo in majhnega otroka. Bil je v skušnjavi, da bi vseeno dal odpoved, a žena ga je opomnila: »Vztrajajva in videla bova, kaj nam bo dal Bog.«
Mnogo mesecev kasneje so bile njune molitve uslišane. James je našel novo službo, v kateri je užival in ki mu je dala več časa z družino. »Tisti meseci so bili dolgi,« mi je rekel, »ampak vesel sem, da sem čakal, da se Božji načrt razvije ob njegovem času.«
Težko je čakati na Božjo pomoč sredi težav; lahko smo v skušnjavi, da skušamo najprej najti svojo rešitev. Izraelci so storili prav to – pod grožnjo svojih sovražnikov so iskali pomoč od Egipta, namesto da bi se obrnili na Boga (Iz 30,2). A Bog jim je rekel, ko bi se vsaj spreobrnili in vanj stavili svoje zaupanje, bi našli moč in rešitev (v. 15). Pravzaprav je dodal: »Zato Gospod čaka, da se vas usmili« (v. 18).
Čakanje na Boga zahteva vero in potrpežljivost. A ko na koncu vsega vidimo njegov odgovor, bomo spoznali, da je bilo vredno: »Blagor vsem, ki zaupajo vanj!« (v. 18). In kar je še lepše, Bog čaka na nas, da pridemo k njemu!
— Leslie Koh

V razmislek

Glede katere molitvene prošnje čakate na Božji odgovor? Kako lahko premišljujete o njegovi zvestobi, ko čakate na njegov odgovor?
Oče, daj mi potrpežljivost, da bom čakal na tvoj odgovor. Vem, da si dober in ljubeč Bog, čigar čas in volja sta vedno popolna.

Berilo

Iz 30,15–19

Ključna vrstica

Zato Gospod čaka, da se vas usmili, … blagor vsem, ki zaupajo vanj. Iz 30,18