Viden

17. februar 2022
V članku o mentorstvu Hannah Schell razlaga, da morajo mentorji podpirati, izzvati in navdihniti, ampak »najprej in morda najpomembnejše je, da vas mentor vidi. … Prepoznavanje, ne v smislu nagrad ali javno, ampak v smislu, da si preprosto ›viden‹, je osnovna človeška potreba.« Ljudi je treba prepoznati, spoznati in verjeti vanje.
V Novi zavezi je imel Barnaba, njegovo ime pomeni ›Sin tolažbe [spodbude]‹, dar, da »vidi« ljudi okrog sebe. V Apd 9 je bil pripravljen dati Savlu priložnost, ko so se ga »vsi bali« (v. 26). Savel (imenovan tudi Pavel; 13,9) je prej preganjal kristjane (8,3), zato »mu niso verjeli, da je učenec« (9,26).
Kasneje se Pavel in Barnaba nista strinjala, ali naj vzameta s seboj Marka, da bi obiskala vse kraje, kjer sta oznanjala Gospodovo besedo (15,36). Pavel je mislil, da ni modro s seboj vzeti Marka, ker ju je prej zapustil. Zanimivo pa je, da je Pavel kasneje prosil za Markovo pomoč: »Vzemi Marka in ga pripelji s seboj, ker mi zelo koristi za službo« (2 Tim 4,11).
Barnaba si je vzel čas, da je »videl« tako Pavla kot Marka. Mogoče smo v Barnabovem položaju, da prepoznamo potencial v drugi osebi, ali pa smo posameznik, ki potrebuje duhovnega mentorja. Prosimo Boga, naj nas vodi k tistim, ki jih lahko spodbudimo, in tistim, ki bodo spodbudili nas.
— Julie Schwab

V razmislek

Kako vas je spodbudil nekdo, ki je verjel v vas? Kako lahko pomagate drugim, ki imajo potencial, a potrebujejo spodbudo?
Oče, pomagaj mi videti in spodbuditi druge; vodi me k nekomu, ki lahko spodbudi mene. Hvala, da lahko sodelujemo, tako da izgrajujemo drug drugega v naši veri!

Berilo

Apd 9,26–30

Ključna vrstica

Prišel je v Jeruzalem, kjer se je skušal pridružiti učencem. Toda vsi so se ga bali in mu niso verjeli, da je učenec. Apd 9,26