Uživajte v Knjigi

19. marec 2020
Tsundoku. To je beseda, ki sem jo vedno potrebovala! Je japonski izraz, ki označuje kup knjig ob postelji, ki čaka, da ga preberem. Knjige dajejo potencial za učenje ali pobeg v drug čas ali kraj in hrepenim po užitkih in uvidih, ki jih najdem na njihovih straneh. Tako kup ostaja.
Misel, da lahko najdemo užitek in pomoč v knjigi, celo še bolj drži za knjigo vseh knjig – Sveto pismo. Spodbudo, naj se potopimo v Sveto pismo, najdem v Božjih navodilih Jozuetu, na novo postavljenem voditelju Izraela, ki je imel nalogo, da jih popelje v deželo, obljubljeno Izraelcem (Joz 1,8).
Ker je Bog vedel, kakšen težave so pred njimi, je zagotovil Jozuetu: »…, bom tudi s teboj« (v. 5). Njegova pomoč bo deloma prišla s poslušnostjo Božjim zapovedim. Tako mu je Bog naročil: »Naj knjiga te postave ne zapusti tvojih ust, temveč jo premišljuj dan in noč, da boš storil povsem, kakor je zapisano v njej« (v. 8). Čeprav je Jozue imel knjigo postave, jo je moral redno preiskovati, da bi dobil uvid in razumevanje, kdo je Bog in kaj je njegova volja za njegovo ljudstvo.
Ali potrebujete navodila, resnico ali spodbudo za svoj dan? Ko si vzamemo čas, da beremo, smo poslušni in najdemo hrano v Svetem pismu, lahko okušamo vse, kar vsebuje na svojih straneh (2 Tim 3,16).
— Lisa M. SamraV RAZMISLEK: Katere so najpogostejše stvari, ki vam preprečujejo, da bi odprli Sveto pismo? Kako bi se lahko zavezali, da boste ta teden več brali?MISEL/
Nebeški Oče, hvala za tvoje vodstvo skozi Sveto pismo. Pomagaj nam, da bi si želeli več in več slišati od tebe na vse načine, na katere govoriš.

Berilo

Joz 1,1–9

Ključna vrstica

Naj knjiga te postave ne zapusti tvojih ust, temveč jo premišljuj dan in noč. Joz 1,8