Slavíte

8. februar 2020
Na splošno lahko uganete, kje je bil narisan zemljevid, po tem, kar je v sredini. Nagnjeni smo k temu, da mislimo, da je naš dom središče sveta, zato narišemo točko na sredini in rišemo od tam. Bližnja mesta so morda osemdeset kilometrov proti severu in pol dneva vožnje proti jugu, a so vsa opisana glede na to, kje smo. Psalmi so risali svoj »zemljevid« iz Božjega doma na zemlji v Stari zavezi, zato je središče svetopisemske geografije Jeruzalem.
Ps 48 je eden izmed mnogih psalmov, ki slavijo Jeruzalem. »… v mestu našega Boga, na njegovi sveti gori; lepa [je] v višini, veselje vse zemlje« (v. 2–3). »Bog [je] v njenih palačah,« »Bog ga [mesto] utrjuje na veke« (v. 4, 9). Božji sloves se začne v jeruzalemskem templju in se širi navzven »do konca zemlje« (v. 10–11).
Če ne berete tega v Jeruzalemu, vaš dom ni v središču svetopisemskega sveta. Vendar je vaša regija izredno pomembna, saj Bog ne bo počival, dokler njegova slava ne pride »do konca zemlje« (v.11). Ali želite biti del načina, kako Bog doseže svoj cilj? Vsak teden častite Boga z njegovim ljudstvom in odprto živite vsak dan za njegovo slavo. Božja slava se širi »do konca zemlje«, ko mu posvetimo vse, kar smo in imamo.
— Mike Wittmer

V razmislek

Kako ste ta teden širili Božjo slavo? Kaj še bi lahko storili?
Oče, uporabi me, da bom širil tvojo slavo do konca zemlje.
Če želite izvedeti več o Psalmih, obiščite christianuniversity.org/OT222.

Berilo

Ps 48

Ključna vrstica

… tako tvoja hvalnica sega do konca zemlje. Ps 48,11