Razdeljeni v ljubezni

16. februar 2020
Ko je izbruhnila javna razprava o kontroverznem singapurskem zakonu, je razdelila vernike z različnimi pogledi. Nekateri so imenovali druge »ozkomiselni« ali pa so jih obtožili, da sramotijo svojo vero.
Polemike lahko povzročijo hude razdore v Božji družini in prinesejo veliko bolečine in malodušja ljudem. Sam sem se počutil majhnega zaradi osebnih prepričanj, kako prenašam svetopisemske nauke v svoje življenje. Prepričan pa sem, da sem tudi jaz enako kriv tega, da sem kritiziral tiste, s katerimi se ne strinjam.
Sprašujem se, ali ni tako, da problem ni v tem, kaj ali kako izražamo svoje poglede, ampak v drži svojega srca, ko to delamo. Ali se samo ne strinjamo s pogledi ali pa skušamo uničiti ljudi, ki jih imajo?
Obstajajo pa trenutki, ko moramo izpostaviti lažno učenje ali razložiti svoje stališče. Odlomek Ef 4,2–6 nas opominja, naj to storimo v vsej ponižnosti, krotkosti, potrpežljivosti in ljubezni. Predvsem pa si prizadevajmo, da ohranimo »edinost Duha« (v. 3).
Nekatere polemike bodo ostale nerazrešene. Božja beseda pa nas spominja, da bi moral biti naš cilj, da vedno izgrajujemo vero ljudi, ne da jo podiramo (v. 29). Ali ponižujemo druge, da bi zmagali v prepiru? Ali pa dovolimo Bogu, da nam pomaga razumeti njegove resnice ob njegovem času in na njegov način ter se spominjamo, da imamo eno vero v enega Gospoda? (v. 4–6).
— Leslie Koh

V razmislek

Kako lahko razložite svoje stališče o občutljivih temah v ponižnosti, krotkosti in ljubezni? Kako boste molili za tiste, za katere se zdi, da se ne strinjajo z vami?
Dragi Bog, vodi me, ko govorim resnico, da bom to delal iz ljubezni in si prizadeval izgrajevati, ne podirati.

Berilo

Ef 4,2–6

Ključna vrstica

… v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte drug drugega. Ef 4,2