Proslavljanje raznolikosti

2. december 2021
Na podelitvi diplom na univerzi leta 2019 se je 608 študentov pripravljalo na prejem diplome. Dekan je na začetku prosil študente, naj vstanejo, ko bo prebral ime države, kjer so se rodili: Afganistan, Bolivija, Bosna … Dekan je nadaljeval, dokler ni prebral imen šestdesetih držav in so vsi študenti stali in se skupaj veselili. Šestdeset držav, ena univerza.
Lepota enotnosti sredi raznolikosti je bila mogočna podoba, ki je proslavljala nekaj, kar je blizu Božjemu srcu – ljudi, ki živijo skupaj v enotnosti.
Spodbudo k enotnosti med Božjim ljudstvom beremo v Ps 133, psalmu o vzponu – pesem, ki so jo prepevali, ko so ljudje prihajali v Jeruzalem na letno praznovanje. Psalm je spominjal ljudstvo na prednosti složnega življenja (v. 1) kljub razlikam, ki bi lahko povzročile razkol. V živahnih slikah je enotnost prikazana kot osvežilna rosa (v. 3) in olje – ki so ga uporabljali za maziljenje duhovnikov (2 Mz 29,7), – ki teče na glavo, brado in oblačila duhovnika (v. 2). Skupaj te podobe kažejo resničnost, da v enotnosti Božji blagoslovi tako obilno tečejo, da se jih ne da zadržati.
Za kristjane kljub razlikam, kot so narodnost, državljanstvo ali starost, obstaja globlja enotnost v Duhu (Ef 4,3). Ko stojimo skupaj in proslavljamo to skupno vez, ko nas Jezus vodi, lahko sprejmemo od Boga dane razlike in proslavljamo vir prave enotnosti.
— Lisa M. Samra

V razmislek

Kdaj ste izkusili, kako dobra je enotnost v Kristusu? Kako je prinesla blagoslov?
Nebeški Oče, pomagaj mi narediti moj delež, da bi živel v enotnosti z vsemi Božjimi ljudmi.

Berilo

Ps 133

Ključna vrstica

Glejte, kako dobro in kako prijetno je, če bratje složno prebivajo skupaj! Ps 133,1