Pravi častilci

22. november 2021
Končno je imela priložnost obiskati cerkev. V notranjosti, v najglobljem delu kleti, je prišla do majhne votline. Sveče so napolnjevale ozek prostor in viseče luči so razsvetljevale vogal na tleh. Tam je bila – srebrna zvezda s 14 krajci, ki je pokrivala vzpetino marmornih tal. Bila je v betlehemski votlini – na mestu, kjer naj bi se po izročilu rodil Jezus. A avtorica Annie Dillard ni bila povsem prevzeta, saj se je zavedala, da je Bog veliko večji kot to mesto.
Kljub temu so takšna mesta pomembna v naših zgodbah o veri. Še drugo takšno mesto je omenjeno v pogovoru med Jezusom in ženo ob vodnjaku – gora, kjer so častili njeni predniki (Jn 4,20), to je gora Gerizim (gl. 5 Mz 11,29). Bila je sveta za Samarijane, v nasprotju z vztrajanjem Judov, da je mesto pravega čaščenja Jeruzalem (v. 20). A Jezus je izjavil, da je prišel čas, ko čaščenje ne bo več vezano specifično na en kraj, ampak na osebo: »… bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici« (v. 23). Žena je izrazila svojo vero v Mesija, vendar se ni zavedala, da se pogovarja z njim. »Jezus ji je rekel: ›Jaz sem, ki govorim s teboj‹« (v. 26).
Bog ni omejen na goro ali fizično mesto. Vsepovsod je ob nas. Pravo romanje, ki ga naredimo vsak dan, je, da se približamo njegovemu prestolu in drzno rečemo: »Naš Oče«, on pa je z nami.
— John Blase

V razmislek

Kaj vam pomeni spoznanje, da je Bog duh, vedno prisoten? Za kaj ga boste slavili v tem trenutku?
Oče, hvala ti za tvojo nenehno prisotnost ob meni, ne glede na to, kje sem.

Berilo

Jn 4,19–26

Ključna vrstica

… bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici. Jn 4,23