Popolno ime

7. december 2021
Nekega vročega in vlažnega avgustovskega dne je moja žena rodila najinega drugega sina. Vendar je ostal brez imena, ker se nisva mogla odločiti, kako naj mu bo ime. Po mnogih urah v prodajalnah sladoleda in dolgih vožnjah z avtom se še vedno nisva mogla odločiti. Tri dni je bil preprosto »dojenček Williams«, dokler ga nisva nazadnje poimenovala Micah.
Izbira pravega imena je lahko zelo naporna. Razen če si Bog, ki je izbral popolno ime za tistega, ki bo za vedno spremenil stvari. Po preroku Izaiju je Bog naročil kralju Ahazu, naj ga prosi »za znamenje«, da bi okrepil njegovo vero (Iz 7,10–11). Čeprav ga kralj ni hotel prositi za znamenje, mu ga je Bog vseeno dal: »Glej, mladenka bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel« (v. 14). Bog je poimenoval otroka, ki bo znamenje upanja ljudstvu, ki je bilo obupano. Ime se je obdržalo in Matej mu je dal nov pomen, ko je pisal o Jezusovem rojstvu (Mt 1,23). Jezus bo »Emanuel«. Ne bo samo Božji predstavnik, ampak bo Bog v mesu, ki je prišel rešit svoje ljudstvo iz obupa greha.
Bog nam je dal znamenje. To znamenje je Sin. Sinovo ime je Emanuel – Bog z nami. To je ime, ki odraža njegovo prisotnost in ljubezen. Danes nas vabi, da sprejmemo Emanuela in se zavedamo, da je z nami.
— Marvin Williams

V razmislek

Kaj vam preprečuje, da bi verjeli, da lahko Bog prav zdaj vdihne novo življenje v vaše temne čase in obupne okoliščine? Kako boste ta teden sprejeli Jezusa kot Emanuela?
Nebeški Oče, hvala ti za Emanuela – Jezusa, tvojega Sina. Naj se danes veselim v njegovi prisotnosti in ljubezni.

Berilo

Iz 7,10–17

Ključna vrstica

Zato vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, mladenka bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel. Iz 7,14