Ponazarjanje Svetega pisma

5. december 2021
Dekorativne modro-bele keramične ploščice, ki jih pogosto najdemo v nizozemskih hišah, so izvirno izdelovali v mestu Delft. Pogosto prikazujejo znane prizore z Nizozemske, čudovito pokrajino, povsod navzoče mline na veter ter ljudi, ki delajo in se igrajo.
V 19. stoletju je Charles Dickens napisal v svoji knjigi Božična pesem, kako so te ploščice uporabljali za ponazoritev Svetega pisma. Opisal je staro ognjišče, ki ga je zgradil Nizozemec, obito s takimi slikovitimi ploščicami iz Delfta: »Na njih so bili Kajn in Abel, faraonova hči, kraljica iz Sabe … in apostoli, ki so se odpravljali na morje.« Mnoge hiše so uporabljale te ploščice kot orodje za učenje, ko se je družina zbrala okrog toplega ognjišča in pripovedovala zgodbe iz Svetega pisma. Učili so se o Božjem značaju – njegovi pravičnosti, sočutju in usmiljenju.
Resnice Svetega pisma so veljavne še danes. Psalm 78 nas spodbuja, naj učimo »uganke iz davnine, kar smo slišali, reči, ki jih poznamo, in so nam jih naši očetje pripovedovali« (v. 2–3). Potem nam še naroča, naj pripovedujemo »poznejšemu rodu o slavnih Gospodovih delih in njegovi moči, o njegovih čudežih, ki jih je storil« in da bodo ti »pripovedovali svojim sinovom« (v. 4, 6).
Z Božjo pomočjo lahko najdemo ustvarjalne in učinkovite načine, da prikažemo resnice Svetega pisma vsaki generaciji, ko si prizadevamo, da bi dali Bogu vso čas in slavo, ki si ju zasluži.
— Cindy Hess Kasper

V razmislek

Kaj se vam zdi učinkovito, ko prikazujete resnice Svetega pisma nekomu, ki mu je Sveto pismo novo? Kdo mora izvedeti za »slavna Gospodova dela«?
Ljubeči Bog, pokaži mi načine, kako naj prikažem, kaj sem se naučil iz Svetega pisma, da bi mnogi spoznali tvoja čudovita dela.

Berilo

Ps 78,1–8

Ključna vrstica

… bomo pripovedovali poznejšemu rodu o slavnih Gospodovih delih in njegovi moči, o njegovih čudežih, ki jih je storil. Ps 78,4