Pojoča revolucija

20. april 2020
Kaj je potrebno, da sproži revolucijo? Strelno orožje? Bombe? Gverilsko vojskovanje? V poznih 90. letih v Estoniji so bile potrebne pesmi. Potem ko so ljudje desetletja živeli pod bremenom sovjetske okupacije, se je začelo gibanje s petjem vrste domoljubnih pesmi. Te pesmi so rodile »Pojočo revolucijo«, ki je odigrala ključno vlogo v obnovitvi estonske neodvisnosti leta 1991.
»To je bila nenasilna revolucija, ki je z oblasti vrgla zelo nasilno okupacijo,« pravi spletna stran, ki opisuje to gibanje. »Petje je bilo vedno velika sila poenotenja za Estonce, medtem ko so prenašali petdeset let sovjetske vladavine.«
Glasba lahko prav tako odigra pomembno vlogo pri tem, da nam pomaga prebroditi težke čase. Sprašujem se, ali se zato tako hitro poistovetimo s psalmi. V temni noči duše je psalmist pel: »Zakaj si potrta, moja duša, in se vznemirjaš v meni? Upaj v Boga, zakaj še ga bom hvalil, svojega rešitelja in svojega Boga« (Ps 42,6). V obdobju globokega razočaranja je Asaf, voditelj slavljenja, opominjal samega sebe: »Zares, dober je Bog do Izraela, do tistih, ki so čisti v srcu« (73,1).
V svojih težkih časih se pridružimo psalmistu s pojočo revolucijo za svoje srce. Takšna revolucija prevlada nad osebno tiranijo obupa in zmede z zaupnostjo, ki jo hrani vera, v Božjo veliko ljubezen in zvestobo.
— Bill CrowderV RAZMISLEK: Kako se odzovete, ko vas življenje preobremeni? Kakšne pesmi vam prinesejo največ tolažbe in zakaj?MISEL/
Oče, zahvaljujem se ti, da je tvoja dobrota nova vsako jutro in da je tvoja zvestoba velika. Daj mi moč, da bom pel pesem o tvoji veliki ljubezni – tudi če jo moram peti skozi svoje solze.
Poslušajte »God’s Encouragement in Desperate Times« [Božja spodbuda v težkih časih] (Ps 42) na discovertheword.org/series/gods-encouragement-in-desperate-times-psalm-42.

Berilo

Ps 42,1–6

Ključna vrstica

Zakaj si potrta, moja duša, in se vznemirjaš v meni? Upaj v Boga, zakaj še ga bom hvalil,svojega rešitelja in svojega Boga. Ps 42,6