Podoba obupa

22. marec 2020
Med veliko gospodarsko krizo je slavna fotografinja Dorothea Lange posnela sliko Florence Owens Thompson in njenih otrok. Ta dobro znana fotografija, Mama, ki se seli, je podoba materinega obupa po slabi žetvi. Lange jo je posnela, da bi se oblasti začele zavedati potreb obupanih sezonskih kmetijskih delavcev.
Knjiga Žalostinke predstavlja še en posnetek obupa – tokrat Juda ob uničenju Jeruzalema. Preden je Nebukadnezerjeva vojska vdrla in uničila mesto, so ljudje stradali zaradi obleganja (2 Kr 24,10–11). Čeprav je bila njihova stiska posledica let neposlušnosti Bogu, je pisec Žalostink klical k Bogu za svoje ljudstvo (Žal 2,11–12).
Čeprav pisec Ps 107 tudi opisuje obupen čas v Izraelovi zgodovini (med Izraelovimi tavanji po puščavi, v. 4–5), se osredotoči na dejanje, ki ga je treba storiti v težkih časih: »V svoji stiski so vpili h GOSPODU« (v. 6). Temu je sledil čudovit rezultat: »Iz njihovih tesnob jih je rešil.«
Ste obupani? Ne bodite tiho. Vpijte k Bogu. On sliši in čaka, da bo obnovil vaše upanje. Čeprav nas ne vzame vedno iz težkih situacij, obljublja, da bo vedno z nami.
— Linda WashingtonV RAZMISLEK: Kdaj ste izkusili Božjo pomoč v stresnem času? Kako boste ta teden spodbudili nekoga, ki je v krizi?MISEL/
Nebeški Oče, hvaležen sem za tvojo tolažečo prisotnost.

Berilo

Ps 107,4–9

Ključna vrstica

V svoji stiski so vpili h GOSPODU, iz njihovih tesnob jih je rešil. Ps 107,6