Oprani

9. januar 2022
Moj prijatelj Bill je opisal Gerarda, svojega znanca, da je bil »zelo dolgo zelo daleč od Boga.« Nekega dne, ko je Bill srečal Gerarda in mu razložil, kako je Božja ljubezen pripravila pot za nas, da smo lahko odrešeni, je Gerard začel verovati v Jezusa. V solzah se je pokesal svojih grehov in predal svoje življenje Kristusu. Potem je Bill vprašal Gerarda, kako se počuti. Obrisal si je solze in preprosto rekel: »Umitega.«
Kako čudovit odgovor! To je točno bistvo odrešitve, ki je mogoča po veri v Jezusovo žrtev za nas na križu. V 1 Kor 6, potem ko Pavel našteva primere, kako nas je neposlušnost Bogu vodila v ločenost od njega, pravi: »Toda bili ste umiti, posvečeni ste bili, opravičeni ste bili v imenu Gospoda Jezusa Kristusa« (v. 11). »Umiti,« »posvečeni,« »opravičeni« – besede, ki kažejo, da je verujočim v Jezusa odpuščeno in so spravljeni z njim.
Tit 3,4–5 nam pove več o tej čudoviti stvari, ki se imenuje odrešitev. »… Boga, našega odrešenika, nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju, s kopeljo prerojenja.« Naš greh nas ločuje od Boga, ampak po veri v Jezusa je kazen za greh umita. Postanemo nova stvaritev (2 Kor 5,17), dobimo dostop do našega nebeškega Očeta (Ef 2,18) in smo umiti (1 Jn 1,7). Samo on nam daje to, kar potrebujemo, da bi bili umiti.
— Dave Branon

V razmislek

Zakaj je tako pomembno, da vas Jezus umije in posveti? Kaj vam pomeni ali kaj vam bo pomenilo, da ste začeli verovati vanj?
Dragi Jezus, vem, da sem grešil proti tebi. Zavedam se, da je kazen za moj greh ločenost od tebe. Hvala za odrešitev, ki si jo omogočil, in da si me za vedno pritegnil blizu k sebi.

Berilo

Tit 3,3–7

Ključna vrstica

Toda bili ste umiti, posvečeni ste bili, opravičeni ste bili v imenu Gospoda Jezusa Kristusa. 1 Kor 6,11