Ogenj, imenovan sveti

3. februar 2020
Po več letih suše so ob požarih v enem delu sveta nekateri prebivalci mislili, da so to Božja dejanja. Napačen vtis se je še okrepil, ko so poročila začela opisovati požare kot sveti ogenj.
Janez Krstnik je govoril o pravem Božjem dejanju, ko je omenil krst »v Svetem Duhu in ognju« (Lk 3,16). Ko se je ozrl v preteklost, je verjetno mislil na takšnega Mesija in očiščevalni ogenj, kot ga je napovedal prerok Malahija (3,1–3; 4,1). A šele po tem, ko je Božji Duh prišel kot veter in ogenj na Jezusove učence, so se spomnili besed Malahija in Janeza (Apd 2,1–4).
Ogenj, ki ga je napovedal Janez, ni bil takšen, kot so pričakovali. Kot pravo Božje dejanje je prišel z drznostjo za oznanjevanje drugačnega Mesija in svetega plamena. V Jezusovem Duhu je izpostavil in použil naša brezplodna človeška prizadevanja – obenem pa je naredil prostor za ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestobo, krotkost in samoobvladanje Svetega Duha (gl. Gal 5,22–23). To so Božja dejanja, ki bi jih rad udejanjil v nas.
— Mart DeHaan

V razmislek

Kako je na vaše življenje vplivalo delovanje Svetega Duha? Kaj pomeni za vas, da si prizadevate za sveto – odbrano – življenje pred Bogom?
Oče v nebesih, prosim, napolni nas z ljubeznijo, veseljem in mirom, ki so tako dragoceni, kot so naše trmaste poti ničvredne.

Berilo

Lk 3,15–18

Ključna vrstica

On vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. Lk 3,16