Od pomilovanja do slavljenja

15. april 2020
Pri prodaji bund za otroke so navdušeni otroci hvaležno iskali svoje najljubše barve in ustrezne velikosti. Pridobili so tudi samozavest, je rekel eden izmed organizatorjev, saj so nove bunde povečale njihovo sprejetost pri vrstnikih in obiskovanje šole v zimskih dneh.
Kaže, da je tudi apostol Pavel potreboval plašč, ko je pisal Timoteju: »Ko prideš, mi prinesi popotni plašč, ki sem ga pustil v Troádi pri Karpu« (2 Tim 4,13). Ko je bil Pavel zaprt v mrzlem rimskem zaporu, je potreboval toploto, a tudi tovarištvo. »… mi ni nihče stal ob strani. Vsi so me zapustili,« je tožil, ko se je srečal z rimskim sodnikom (v. 16). Njegove besede prebodejo naša srca z iskrenostjo o tej bolečini velikega misijonarja.
Vendar se Pavel v teh sklepnih besedah svojega zadnjega zapisanega pisma – v svojih zaključnih mislih po osupljivem službovanju – premakne od pomilovanja do slavljenja. »K meni pa je stopil Gospod,« doda (v. 17) in njegove besede pomirijo naše srce. Kot je rekel Pavel: »[Gospod] mi [je] dal moč, da sem oznanjevanje dopolnil in da so ga slišali vsi pogani. In tako sem bil rešen iz levjega žrela [gotove smrti]« (v. 17).
Če se srečujete s krizo, če nimate niti prave obleke za toploto ali dobrih prijateljev za pomoč, se spomnite Boga. On je zvest, da vas bo poživil, preskrbel in osvobodil. Zakaj? Za njegovo slavo in za njegov namen v njegovem kraljestvu.
— Patricia RaybonV RAZMISLEK: Na katerem »hladnem« področju svojega življenja potrebujete Božjo veliko in »grelno« moč? Kako se vaš pogled spremeni, ko ga slavite?MISEL/
Naš mogočni Bog, ko nas življenjske okoliščine preobremenijo, stoj z nami, spodbudi naše slavljenje, tako da nam daš svojo moč, da jih premagamo.
Gl. »Five Verses to Remind You to Trust God« [Pet vrstic, ki naj vas spomnijo, da zaupajte Bogu] na odb.org.

Berilo

2 Tim 4,9–18

Ključna vrstica

K meni pa je stopil Gospod in mi dal moč. 2 Tim 4,17