Njegove brazgotine

24. julij 2020
Po mojem pogovoru z Gradyjem sem spoznal, zakaj se je najraje pozdravljal z dotikom pesti, ne z rokovanjem. Stisk roke bi odkril brazgotine na njegovem zapestju – posledice njegovih poskusov, da bi se poškodoval. Ni nenavadno za nas, da skušamo skriti svoje rane – zunanje ali notranje –, ki so nam jih povzročili drugi ali mi sami.
Med pogovorom z Gradyjem sem pomislil na Jezusove fizične brazgotine – posledice žebljev, ki so mu jih zabili v roke in noge, in kopja, s katerim so mu prebodli stran. Namesto da bi svoje brazgotine skrival, je Kristus pritegnil pozornost nanje.
Ko je Tomaž na začetku dvomil, da je Jezus vstal od mrtvih, mu je Jezus rekel: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren« (Jn 20,27). Ko je Tomaž sam videl te brazgotine in slišal Kristusove osupljive besede, je bil prepričan, da je to Jezus. V veri je vzkliknil: »Moj Gospod in moj Bog!« (v. 28). Jezus je potem izrekel poseben blagoslov za tiste, ki niso videli njega niti njegovih telesnih ran, a kljub temu verujejo vanj: »Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!« (v. 29).
Najboljša novica vseh časov je, da so bile njegove brazgotine za naše grehe – naše grehe proti drugim in sebi. Jezusova smrt je za odpuščanje grehov vseh, ki verujejo vanj in priznavajo skupaj s Tomažem: »Moj Gospod in moj Bog!«
— Arthur Jackson

V razmislek

Zaradi katerih okoliščin ste začeli verovati, da so bile Jezusove brazgotine za vas? Če do zdaj niste verjeli vanj za odpuščanje grehov, kaj vam preprečuje, da mu ne bi začeli verjeti danes?
Oče, verujem, da so bile Kristusove brazgotine za moje grehe. Hvaležen sem za to!

Berilo

Jn 20,24–29

Ključna vrstica

On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, …, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Iz 53,5