Ne izkoristiti prednosti

10. julij 2020
Več moških je opravljalo javna dela, pobirali so smeti ob cesti, da bi zmanjšali čas služenja v zaporu, ko je njihov nadzornik James omedlel. Pohiteli so mu na pomoč in spoznali, da gre za nujen primer. Eden izmed njih si je sposodil Jamesov telefon, da bi poklical pomoč. Policija se je kasneje zahvalila moškim, da so pomagali nadzorniku dobiti ustrezno medicinsko pomoč, še posebej ker bi ga lahko namesto tega zanemarili – v njegovo škodo, saj je doživel srčni napad – ali pa bi izkoristili situacijo v svoj prid.
Dobrota njihovih del je podobna tisti Pavla in Sila, ko sta bila v ječi. Ko so ju slekli, pretepli in vrgli v ječo, je nastal hud potres, ki je odvrgel njune verige in vrgel vrata ječe s tečajev (Apd 16,23–26). Ko se je njun stražar zbudil, je naravno predpostavljal, da so zaporniki pobegnili, zato se je pripravljal, da si bo vzel življenje (njegova smrt bi bila predvidena kazen zanj za pobegle ujetnike). Ko je Pavel zavpil: »Vsi smo še tukaj!« (v. 28), je bil ječar tako ganjen nad njihovimi dejanji – neznačilnimi za jetnike –, da je postal radoveden o Bogu, ki so ga častili, tako da je na koncu tudi on začel verovati vanj (v. 29–34).
Način, kako ravnamo z drugimi, odkriva, kaj verujemo in cenimo. Če se odločimo delati dobro namesto slabo, jih bodo naša dejanja morda spodbudila k temu, da se bodo začeli spraševati o Bogu, ki ga poznamo in ljubimo.
— Kirsten Holmberg

V razmislek

V kakšni situaciji se lahko odločite, da je ne boste izkoristili za svoj dobiček? Kako lahko ta odločitev koristi nekomu drugemu?
Ljubeči Bog, pomagaj mi sprejemati odločitve, ki bodo pritegnile druge k tebi.

Berilo

Apd 16,22–34

Ključna vrstica

»Nič žalega si ne stôri! Vsi smo še tukaj!« Apd 16,28