Največja skrivnost

24. januar 2020
Preden sem začela verovati v Jezusa, sem slišala evangelij, vendar sem se borila z Jezusovo identiteto. Kako lahko ponuja odpuščanje za moje grehe, ko pa Sveto pismo pravi, da lahko samo Bog odpusti grehe? Odkrila sem, da nisem sama v svojih bitkah, ko sem prebrala knjigo J. I. Packerja Knowing God [Poznati Boga]. Packer pravi, da je za mnoge nevernike »resnično pretresljiva krščanska trditev, da je bil Jezus iz Nazareta Bog, ki je postal človek …, resnično in popolnoma Bog, tako kot je bil človek.« Vendar je to resnica, ki omogoča odrešitev.
Ko apostol Pavel pravi, da je Kristus »podoba nevidnega Boga,« pravi, da je Jezus v celoti in popolnoma Bog – Stvarnik in Ohranjevalec vsega v nebesih in na zemlji – ampak tudi popolnoma človek (Kol 1,15–17). Zaradi te resnice smo lahko prepričani, da po svoji smrti in vstajenju ni samo nosil posledic za naše grehe, ampak je tudi odrešil človeško naravo, da smo lahko mi – in vse stvarstvo – spravljeni z Bogom (v. 20–22).
V čudovitem, začetnem dejanju ljubezni Bog Oče odkriva sebe v Svetem pismu in po njem po moči Boga Svetega Duha in po življenju Boga Sina. Tisti, ki verujejo v Jezusa, so odrešeni, ker on je Emanuel – Bog z nami. Aleluja!
— Xochitl Dixon

V razmislek

Kdaj ste se borili s svojim razumevanjem Jezusa? Kakšen je bil rezultat?
Ljubeči Bog, hvala, da si se razodel in da si nas spravil po Jezusu.

Berilo

Kol 1,15–22

Ključna vrstica

Ta je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva. Kol 1,15