Najbolj žalostna goska

23. april 2020
Zakaj je na parkirišču nogometna žoga? sem se spraševal. Ko pa sem se približal, sem spoznal, da sivkasti kupček ni bila žoga, ampak goska – najbolj žalostna goska, kar sem jih kdaj videl.
Goske se spomladi in jeseni pogosto zbirajo na trati v bližini mojega delovnega mesta. Danes pa je bila le ena, vrat je imela obrnjen nazaj, glavo pa potisnjeno pod perut. Kje so tvoji prijatelji? sem si mislil. Ubožica je čisto sama. Videti je bila tako osamljena, da bi jo najraje objel. (Tega nikar ne poskušajte.)
Redko sem videl gosko, ki bi bila tako popolnoma sama kot moja osamljena pernata prijateljica. Goske so običajno družabne, letijo v obliki črke V, da se uprejo vetru. Ustvarjene so za to, da so skupaj.
Kot ljudje smo bili tudi mi ustvarjeni za skupnost (gl. 1 Mz 2,18). V Prd 4,10 pa Salomon opisuje, kako ranljivi smo, kadar smo sami: »Gorje pa enemu, če pade, ker ni drugega, da bi ga vzdignil.« Obstaja moč v številu, je dodal, kajti: »če koga izsiljujejo, mu dva stopita ob stran: trojna vrvica se ne pretrga hitro« (v. 12).
To velja za nas duhovno in telesno. Bog ni nikoli nameraval za nas, da bi »leteli« sami, ranljivo osamljeni. Potrebujemo odnose drug z drugim za spodbujanje, osvežitev in rast (gl. tudi 1 Kor 12,21).
Skupaj lahko trdno stojimo, ko proti nam zapihajo vetrovi življenja. Skupaj.
— Adam HolzV RAZMISLEK: Kakšne okoliščine vas skušajo, da bi šli sami? Koga poznate, ki bi rabil besedo spodbude od vas?MISEL/
Ljubeči Bog, pomagaj nam, da se spomnimo, da nisi nikoli nameraval, da bi leteli sami, ampak skupaj z brati in sestrami v Kristusu. Danes nam pomagaj videti in podpreti nekoga, ki potrebuje spodbudo.

Berilo

Prd 4,9–12

Ključna vrstica

In če koga izsiljujejo, mu dva stopita ob stran: trojna vrvica se ne pretrga hitro. Prd 4,12