Krepiti šibka kolena

29. januar 2020
Ko sem bila otrok, sem mislila, da je bil naslov pesmi »He Looked Beyond My Fault and Saw My Need« [Pogledal je prek mojih napak in videl mojo potrebo], ki jo je leta 1967 napisala Dottie Rambo »He Looked Beyond My Faults and Saw My Knees« [Pogledal je prek mojih napak in videl moja kolena] (v angl. besedi need in knees zvenita podobno, op. prev.). Z otroško logiko sem premišljevala, zakaj bi Bog gledal kolena. Ali zato, ker so šibka? Vedela sem, da klecava kolena pomenijo, da te je strah. Kasneje sem ugotovila, da je Dottie napisala pesem o Božji brezpogojni ljubezni kot odziv na prepričanje svojega brata Eddieja, da se ga ne da ljubiti zaradi napačnih stvari, ki jih je storil. Dottie mu je zagotovila, da Bog vidi njegovo slabotnost, a da ga vseeno ljubi.
Božja brezpogojna ljubezen je očitna v veliko trenutkih klecavih kolen ljudstev Izraela in Juda. Poslal je preroke, kot je bil Izaija, s sporočili za svoje ljudstvo, ki je odtavalo od njega. V Iz 35 prerok deli upanje o Božji obnovi. Spodbuda, ki bo prišla kot posledica sprejetja upanja, bo »okrepila utrujene roke in utrdila klecava kolena« (gl. v. 3). Zaradi spodbude, ki jo je dobilo Božje ljudstvo, bo v zameno lahko spodbujalo druge. Zato Izaija reče v v. 4: »Recite njim, ki so plahega srca: ›Bódite močni, nikar se ne bojte!‹«
Se počutite klecavih kolen? Pogovorite se s svojim nebeškim Očetom. On krepi klecava kolena z resnico Svetega pisma in močjo svoje prisotnosti. Potem boste lahko spodbudili druge.
— Linda Washington

V razmislek

Kako ste bili pred kratkim spodbujeni? Kako boste spodbudili nekoga, ki se srečuje s težkim obdobjem?
Oče, danes potrebujem tvojo moč in tvojo milost.

Berilo

Iz 35,1–4

Ključna vrstica

Okrepíte utrujene roke, utrdíte klecava kolena. Iz 35,3