Kraljeva vloga

21. julij 2020
Bliže ko je nekdo v kraljevi družini prestolu, več sliši javnost o njem ali njej. Drugi so skoraj pozabljeni. Britanska kraljeva družina ima vrsto nasledstva, ki vključuje skoraj šestdeset ljudi. Eden izmed njih je Lord Frederick Windsor, ki je 49. v vrsti za prestol (v času pisanja?). Namesto da bi bil v središču pozornosti, tiho živi svoje življenje. Čeprav dela kot finančni analitik, se ga nima za ›delajočega kraljevega člana‹ – enega izmed družinskih članov, ki so plačani, da predstavljajo družino.
Davidov sin Natan (2 Sam 5,14) je še en kraljevi član, ki je živel izven središča pozornosti. O njem vemo zelo malo. A Jezusov rodovnik v Evangeliju po Mateju omenja njegovega sina Salomona (po Jožefovi strani, Mt 1,6), Lukov rodovnik, za katerega mnogi menijo, da je po Marijini strani, omenja Natana (Lk 3,31). Čeprav Natan ni držal žezla, je še vedno imel vlogo v Božjem večnem kraljestvu.
Kot kristjani smo tudi mi del kraljeve družine. Apostol Janez je napisal, da nam je Bog dal »moč, da [postanemo] Božji otroci« (Jn 1,12). Čeprav morda nismo v središču pozornosti, smo Kraljevi otroci! Bog ima vsakega izmed nas za dovolj pomembnega, da ga predstavlja tukaj na zemlji in da bo nekega dne vladal z njim (2 Tim 2,11–13). Tako kot Natan morda ne nosimo zemeljske krone, ampak imamo vseeno vlogo v Božjem kraljestvu.
— Linda Washington

V razmislek

Kako se počutite ob spoznanju, da ste kraljeva oseba – Božji otrok? Kot Kraljev otrok, kaj vidite kot svoje odgovornosti do ljudi okrog vas?
Nebeški Oče, hvaležen sem ti, da si me posvojil v svojo večno družino.

Berilo

Jn 1,9–14

Ključna vrstica

Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime. Jn 1,12