Delaj, kar oznanjaš

14. januar 2022
Sinovom sem začela brati Sveto pismo, ko je šel moj najmlajši, Xavier, v vrtec. Iskala sem trenutke, primerne za učenje, in jim govorila vrstice, ki so se nanašale na naše okoliščine, ter jih spodbujala, naj molijo z menoj. Xavier si je zapomnil vrstice, ne da bi se sploh trudil za to. Če smo bili v situaciji, ko smo potrebovali modrost, je povedal vrstice, ki so osvetlile Božjo resnico.
Nekega dne sem se razjezila in ostro govorila v njegovi bližini. Sin me je objel in rekel: »Delaj, kar govoriš, mama.«
Xavierjev nežen opomnik odraža moder nasvet apostola Jakoba, s katerim je nagovoril judovske vernike, ki so bili razkropljeni po različnih državah (Jak 1,1). Jakob je naštel različne grehe, ki posegajo v naše pričevanje za Kristusa, in vernike spodbudil: »S krotkostjo sprejmite besedo, ki je v vas vrojena« (v. 21). Če poslušamo Sveto pismo, a ga ne izpolnjujemo, smo kot ljudje, ki se pogledajo v ogledalo in pozabijo, kakšni so videti (v. 23–24). Izpred oči lahko izgubimo privilegij, ki nam je bil dan kot nosilcem Božje podobe, spravljenim z Bogom po Kristusovi krvi.
Verujočim v Jezusa je zapovedano, naj oznanjamo evangelij. Sveto pismo nas spreminja, medtem ko nam daje moč, da postanemo boljši predstavniki in sli dobre novice. Ko nam naša ljubeča poslušnost pomaga odražati luč Božje resnice in ljubezni, kamor nas pošlje, lahko usmerimo druge k Jezusu, tako da delamo, kar oznanjamo.
— Xochitl Dixon

V razmislek

Na kakšne načine ste se borili s poslušnostjo Svetemu pismu? Na kakšne načine vas je Bog spremenil?
Ljubeči Bog, naredi me bolj podobnega tebi, da lahko izkoristim vsako priložnost, ki mi jo daš, da oznanjam tvojo ljubezen drugim.

Berilo

Jak 1,19–27

Ključna vrstica

Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. Jak 1,22