Božja volja

24. november 2021
Včasih je težko izpolnjevati Božjo voljo. Pravi nam, naj delamo prave stvari. Kliče nas, naj prenašamo stiske brez pritoževanja; naj ljubimo nenavadne ljudi; naj poslušamo glas v naši notranjosti, ki pravi: Ne smeš; naj naredimo korake, ki jih raje ne bi. Zato moramo ves dan govoriti svoji duši: »Hej, duša, poslušaj. Bodi tiho. Delaj, kar ti naroča Jezus.«
»Le k Bogu teži moja duša, da se pomiri« (Ps 62,2). »Le pri Bogu se umíri, moja duša« (62,6). Vrstici sta podobni, a različni. David najprej reče nekaj o svoji duši; potem pa reče nekaj svoji duši. »… da se pomiri« opisuje odločitev, ustaljeno stanje uma. »… se umíri« pa pomeni, da David spodbuja svojo dušo, naj se spomni te odločitve.
David se je odločil, da bo živel v miru – tihi podrejenosti Božji volji. To je tudi naš klic, stvar, za katero smo bili ustvarjeni. V miru bomo, ko se bomo strinjali: »… toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi« (Lk 22,42). To je naš prvi in najpomembnejši klic, ko Boga postavimo za Gospoda in vir svojega najglobljega užitka. »Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli,« je rekel psalmist (Ps 40,9).
Seveda moramo vedno prositi za Božjo pomoč, kajti »od njega je moje upanje« (62,6). Ko ga prosimo za pomoč, nam jo da. Bog nam nikoli ne naroča, naj storimo nekaj, česar noče ali ne more storiti.
— David H. Roper

V razmislek

Kdaj se vam je zdela Božja volja za vas težka? Kako lahko živite v tihi podrejenosti?
Morda ne razumem vedno tvoje volje, Oče, ampak prosim te za pomoč, da se ji podredim. Nauči me, da zaupam tvojemu dobremu in zvestemu značaju. Daj mi podrejeno srce.

Berilo

Ps 62

Ključna vrstica

Le pri Bogu se umíri, moja duša, kajti od njega je moje upanje. Ps 62,6