Bogat pred Bogom

25. februar 2020
Moji starši so odraščali v času velike gospodarske krize in so kot otroci poznali velike stiske. Zato so bili varčni odrasli – trdo so delali in bili so hvaležni upravitelji denarja. Obenem niso bili nikoli pohlepni. Čas, talent in denar so dajali cerkvi, dobrodelnim skupinam in tistim v stiski. Res so skrbno ravnali z denarjem in dajali z veseljem.
Kot verniki v Jezusa so si moji starši vzeli k srcu svarilo apostola Pavla: »Tisti pa, ki hočejo obogateti, padajo v skušnjavo in zanko, to je v mnoge nespametne in škodljive želje, ki ljudi pogrezajo v pogubo in uničenje« (1 Tim 6,9).
Pavel je dal ta nasvet Timoteju, mlademu pastorju mesta Efez, bogatega mesta, kjer je bogastvo spravljalo v skušnjavo tako bogate kot revne.
»Korenina vsega zla je namreč pohlep po denarju,« je svaril Pavel. »Po tem so nekateri hlepeli in tako zablodili proč od vere, s tem pa sami sebi zadali veliko bolečin« (v. 10).
Kaj je potem protistrup za pohlep? Biti »bogat pred Bogom,« je rekel Jezus (gl. Lk 12,13–21). Če stremimo predvsem k našemu nebeškemu Očetu, ga cenimo in ljubimo, ostane naše glavno veselje. Kot je napisal psalmist: »Zjutraj nas nasiti s svojo dobroto, da bomo vriskali in se veselili vse svoje dni« (Ps 90,14).
Če se vsak dan veselimo v njem, si ne želimo stvari drugih in smo zadovoljni. Naj Jezus osvobodi želje našega srca, da bomo bogati pred Bogom!
— Patricia Raybon

V razmislek

Kako ste napačno ravnali z denarjem ali ga naredili za pomembnejšega, kot je? Kako bi lahko danes predali Bogu svoje finančne skrbi?
Zjutraj nas nasiti s svojo neizčrpno ljubeznijo, Bog, in nadomesti naš pohlep s sveto lakoto po tebi.
Če želite pridobiti svetopisemski pogled na denar, obiščite christianuniversity.org/ML101.

Berilo

1 Tim 6,6–11

Ključna vrstica

Res je prava pobožnost velik dobiček, a le za tistega, ki je zadovoljen z najnujnejšim. 1 Tim 6,6