Bog ozdravi našo strtost

18. november 2021
Collin in njegova žena Jordan sta se sprehajala po trgovini in iskala sliko za svoj dom. Collin je pomislil, da je našel pravo, in poklical Kate, da bi jo videla. Na desni strani keramične mojstrovine je bila beseda milost. A leva stran je imela dve dolgi razpoki. »Poglej, razbita je!« je rekla Kate, ko je začela iskati nerazbito na polici. Potem pa je Collin rekel: »Ne. Prav za to gre. Mi smo zlomljeni, potem pa pride milost.« Odločila sta se, da bosta kupila tisto z razpokama. Ko sta prišla na blagajno, je blagajničarka vzkliknila: »Oh ne, zlomljena je!« »Ja, ampak tudi mi smo,« je zašepetala Kate.
Kaj pomeni biti zlomljen človek? Nekdo je to definiral takole: vse večje zavedanje, da ne glede na to, kako se trudimo, da bi nam šlo dobro v življenju, gre vse na slabše namesto na boljše. Je spoznanje naše potrebe po Bogu in njegovem posredovanju v našem življenju.
Apostol Pavel je govoril o naši zlomljenosti v smislu, da smo bili »mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov« (Ef 2,1). Odgovor na našo potrebo po odpuščanju in spremenjenosti pride v v. 4 in 5: »Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, … po milosti ste bili namreč odrešeni.«
Bog je pripravljen pozdraviti našo zlomljenost s svojo milostjo, ko priznamo: »Zlomljen sem.«
— Anne Cetas

V razmislek

Kaj vas je pripeljalo do vaše potrebe, da prosite Boga, naj ozdravi vašo zlomljenost? Kako ga potrebujete danes?
Bog, hvala, da si bogat v usmiljenju do mene! Naj se ponašam v tebi in tvojem daru odrešitve z milostjo po veri.

Berilo

Ef 2,1–10

Ključna vrstica

Z milostjo ste namreč odrešeni po veri. Ef 2,8