Bliže k Bogu

8. januar 2022
V času koronavirusa je pridobivanje česarkoli iz mojega sefa zahtevalo še več korakov navodil kot prej. Zdaj sem se morala naročiti, poklicati ob prihodu, da so me spustili v banko, pokazati dokumente in podpis, potem pa počakati na spremstvo določenega bankirja v trezor. Ko sem bila notri, so se težka vrata ponovno zaklenila, dokler nisem v sefu našla, kar sem potrebovala. Če nisem upoštevala navodil, nisem mogla vstopiti.
V Stari zavezi je imel Bog določena navodila za vstop v del šotora, ki se je imenoval Presveto (2 Mz 26,33). Za posebno zagrinjalo, ki je »ločevalo Sveto od Presvetega«, je lahko vstopil samo véliki duhovnik enkrat letno (Heb 9,7). Aron in véliki duhovniki, ki so prišli za njim, so morali prinesti daritve, se okopati in obleči sveta oblačila, preden so vstopili (3 Mz 16,3–4). Božja navodila niso bila iz zdravstvenih ali varnostnih razlogov; Izraelce naj bi poučila o Božji svetosti in njihovi potrebi po odpuščanju.
V trenutku Jezusove smrti se je to posebno zagrinjalo pretrgalo (Mt 27,51) in simbolično pokazalo, da lahko vsi ljudje, ki verujejo v njegovo žrtev za njihovo odpuščanje grehov, vstopijo v Božjo prisotnost. Pretrganje šotorskega zagrinjala je razlog za naše neskončno veselje – Jezus nam je omogočil, da se lahko vedno približamo Bogu!
— Kirsten Holmberg

V razmislek

Na kakšne načine se zavedate, da ste se približali Bogu? Kako vam ta resnica prinaša veselje?
Hvala ti, Jezus, da mi omogočaš, da se lahko vedno približam Bogu.

Berilo

3 Mz 16,1–5

Ključna vrstica

Povej bratu Aronu, naj ne hodi kadar koli v svetišče za zagrinjalo. 3 Mz 16,2