Evangeličanski koledar za leto 2022

28.12.2021 | Evangeličanska cerkev Murska Sobota

Pred božičnimi prazniki je izšla letna publikacija Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji, Evangeličanski koledar za leto 2022. Po koledarskem delu za vseh dvanajst mesecev, h katerim so dodana premišljevanja na podlagi bibličnih vodil, sledijo poročila oziroma kronika, najprej kronika škofa mag. Leona Novaka, zatem nagovor inšpektorja Cerkve g. Bojana Prosiča in potem še kronike vseh štirinajstih cerkvenih občin ter organizacij znotraj Cerkve. V drugem delu koledarja so zbrani prispevki s področja protestantizma z več področij. Beremo o Luthrovi udeležbi na državnem zboru v Wormsu, njegovem umiku na grad Wartburg, o reformaciji na Bledu, obletnicah ob 500-letnici Adama Bohoriča in 250-letnici izida Nove zaveze Svetega pisma v prekmurščini, o najstarejših protestantskih matičnih knjigah v Prekmurju, zgodovini cerkvene občine Gornji Petrovci. Sledi nastopna pridiga Primoža Kumina ob ordinaciji o ordinaciji, prispevek o njegovem delovanju na misiji na Kosovem, škofova pridiga na svečani Božji službi ob dnevu reformacije in 30-letnici samostojnosti Sloveniji, več slavnostnih govorov ob dnevu reformacije. Beremo tudi o kruhu in veliki noči pri evangeličanih v Prekmurju, o predpostnem času, o božičnih vsebinah v slovenskem in madžarskem jeziku. Naslovnico je prispeval akademski slikar Nikolaj Beer in prikazuje Jutro na Mediji v Izlakah, prav tako je nekaj njegovih slik uvrščenih v koledar in tudi dela s slikarske kolonije Primož Trubar Moravske Toplice. Evangeličanski koledar je izšel na 240 straneh in je na voljo v našem evangeličanskem župnijskem uradu v Murski Soboti.

Izdajo koledarja je podprla Mestna občina Murska Sobota in več donatorjev, ki se tudi v koledarju podrobneje predstavljajo.

Biblično vodilo za leto 2022 se glasi:

Jezus Kristus pravi. “Kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.”

V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate.