Cerkev ima rojstni dan. Binkošti

03.06.2023 | Evangeličanska cerkev Murska Sobota

Bela Šiftar, član prezbiterija

Po Jezusovem vnebohodu so bili učenci žalostni, ker jih je njihov Odrešenik in Kralj zapustil. »Strmeli so v nebo« (SSP Apd 1, 10a). Toda Bog je obljubil, da pride k njim Tolažnik.

V Apostolskih delih v drugem poglavju beremo:

“Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.
Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Pred tem dogodkom je Jezus učencem naročil, naj ostanejo v Jeruzalemu in počakajo Očetovo obljubo. Na kakšno obljubo Jezus kaže? Na krst v Sv. Duhu.”
(SSP Apd 1,1-4).

Kako velike spremembe so se takrat, tistega 50. dne po veliki noči in Jezusovem križanju zgodile? V prvih dveh poglavjih Apostolskih del so te spremembe opisane in predstavljajo dramatično svetovno prelomnico. Rojena je bila Cerkev. Apostol Luka podrobno opisuje ta potek dogodkov in preobrat med učenci po Božjem posegu.

Jeruzalem je bil ravno takrat zaradi binkošti, judovskega praznika prvih pridelkov , poln pobožnih Judov iz različnih narodov. Učenci, ki so bili sicer Galilejci so zaradi prisotnosti Sv. Duha govorili v jezikih vseh teh narodov. Judje (Parti, Medijci, Krečani, Arabci….) so jih razumeli in se temu čudili. Po Božji volji se je prekletstvo, ki se je začelo ob zidavi babilonskega stolpa ko je Bog zamešal jezike (1 Mz 11), preobrnilo. Kakšna moč Božjega dejanja!! Apostole, ki so govorili o Bogu in Njegovem odrešenjskem načrtu so sedaj vsi razumeli.

Apd 2, 14-41 poroča, da je Apostol Peter vstal, povzdignil glas in vse pogumno nagovoril v pričevanju in oznanjanju velikega Božjega dela odrešenja po Jezusu Kristusu. Prav to je bil znak za naslednji preobrat. Učenci so postali pogumni, dobili so moč Sv. Duha, ki je prišel nad njih in začeli so uresničevati Gospodovo naročilo oznanjevanja Evangelija po vsej Judeji, kot Jezusove priče (Apd 1.8). Zgodilo se je, da se jim je pridružilo in se dalo krstiti približno tri tisoč ljudi.

Ta »čudovita dramatičnost« takratnih dogodkov je zadosten vzrok in gotovost, da nagovori danes tudi nas. Bog izpolnjuje obljube in dela vse dobro, zato Mu moramo slediti!

Wilhelm Busch v svoji knjigi »Jezus naša usoda« razlaga krščanstvo na zanimiv način. Njegovi izjavi sta sledeči; » krščanstvo je popolnoma privatna zadeva« in »krščanstvo ima javno stran življenja«. Pastor Busch nam hoče razložiti, da je naš odnos z Bogom osebna odločitev za osebno odrešitev, medtem ko se javna stran krščanstva kaže predvsem v naši pripadanosti krščanski skupnosti, Cerkvi in pričevanju o tem Božjem čudežu odrešenja.

Gospodov takratni poziv apostolom naj oznanjanjo odrešitev do skrajnih meja sveta , je aktualen za nas tudi danes in predstavlja najpomembnejši klic človeku in svetu. To je tudi naš pomemben izziv, ki ga enostavno ne moremo prezreti.

Cerkev, ki ji pripadamo, gotovo napolnjuje Sv. Duh z vsakodnevno prisotnostjo pri posameznem verniku, bogoslužjih in drugih dogodkih, ko slavimo Boga, molimo in beremo Božjo Besedo. Bodimo tudi mi »mali kristuši«, kot je lepa razlaga nastanka imena za kristjane in pričujmo svetu o našem ljubem Bogu. Napolnimo Jezusovo Cerkev in se odzovimo našemu najpomebnejšemu klicu Boga osebno in kot skupnost vernikov. Sprejmimo Gospodov poziv.

Bodimo pogumni kot apostoli in pričujmo svojim bližnjim in svetu, da je samo v Gospodu moč ljubiti, delati in blagoslovljeno živeti. Ne mlačno, ampak goreče z dejavno vero v Jezusa našega Odrešenika, to je namreč Bogu všeč in edino zveličavno pravi Beseda.

Blagoslovljene Binkošti želim vsem bratom in sestram v našem Gospodu. To je praznik veselja in poguma, Slavimo Gospoda!

V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate.