Združevanje narodov

2. junij 2023
Najdaljša mednarodna meja na svetu je med ZDA in Kanado in pokriva neverjetnih 8840 km kopnega in vode. Delavci redno sekajo po tri metre dreves na vsaki strani meje, da ostane mejna črta jasna. Ta dolgi trak očiščenega kopnega, imenovan »Slash« [Usek], je označen z več kot osem tisoč kamnitimi mejniki, tako da obiskovalci vedno vedo, kje je ločnica.
Fizičen posek gozda tega predela predstavlja ločitev vlad in kultur. Kot kristjani se veselimo časa, ko bo Bog to obrnil in združil vse narode po svetu pod svojo vladavino. Prerok Izaija je govoril o prihodnosti, kjer bo njegov tempelj trdno postavljen in povzdignjen (Iz 2,2). Ljudje iz vseh narodov se bodo zbrali, da bi se poučili o Božjih potih in »hodili po njegovih stezah« (v. 3). Nič več se ne bomo zanašali na človeška prizadevanja, ki ne zmorejo ohranjati miru. Kot naš pravi Kralj bo Bog razsojal med narodi in pomiril vse spore (v. 4).
Ali si predstavljate svet brez delitev in sporov? Bog obljublja, da bo to prinesel! Ne glede na neenotnost okrog nas lahko »hodimo v Gospodovi luči« (v. 5) in se odločimo, da mu prisežemo svojo zvestobo. Vemo, da Bog vlada nad vsem, in nekega dne bo združil svoje ljudstvo pod enim praporom.
— Karen Pimpo

V razmislek

Katera neenotnost na svetu danes bremeni vaše srce? Kako vam pričakovanje Božjega večnega kraljestva daje moč?
Dragi Bog, priznavam tvojo suverenost nad vsako močjo na svetu! Ti vladaš nad vsem.

Berilo

Iz 2,1–5

Ključna vrstica

Razsojal bo med narodi. Iz 2,4