Zapustiti duhovno zapuščino

12. maj 2024
Kot najstnici s sestro nisva razumeli mamine odločitve, da je sprejela Jezusa za svojega Odrešenika, a nisva mogli zanikati sprememb, ki sva jih videli v njej. Imela je več miru in veselja in začela je zvesto služiti v cerkvi. Imela je tako lakoto po preučevanju Svetega pisma, da se je vpisala na teološko šolo in diplomirala. Nekaj let po mamini odločitvi je moja sestra sprejela Jezusa in mu začela služiti. Nekaj let po tem sem tudi jaz začela verovati v Jezusa in mu služiti. Mnogo let kasneje se nam je tudi oče pridružil v veri v Jezusa. Mamina odločitev za Jezusa je ustvarila življenje spreminjajoči učinek valovanja, ki je vplival na našo ožjo in širšo družino.
Ko je apostol Pavel napisal svoje zadnje pismo Timoteju in ga spodbudil, naj vztraja v veri v Jezusa, je omenil njegovo duhovno dediščino. »Spominjam se namreč iskrene vere, ki je v tebi in ki sta jo prej imeli tvoja stara mati Loída in tvoja mati Evníka. Prepričan pa sem, da jo imaš tudi ti« (2 Tim 1,5).
Starši in stari starši, bratje in sestre, vaše odločitve lahko vplivajo na tiste okrog vas in na generacije za vami.
Kako čudovito, da sta Timotejeva mama in stara mama pomagali gojiti njegovo vero, da je lahko postal mož, h kakršnemu ga je klical Bog. Iščimo Boga z vsem srcem, da bomo lahko zapustili duhovno zapuščino svojim bližnjim.
— Nancy Gavilanes

V razmislek

Kakšno duhovno zapuščino bi radi zapustili drugim?
Oče Bog, hvala za tiste, ki so vplivali name s tvojo ljubeznijo. Prosim, pomagaj mi, da bom tudi jaz zapustila duhovno zapuščino drugim.

Berilo

2 Tim 1,3–5

Ključna vrstica

Spominjam se namreč iskrene vere, ki je v tebi in ki sta jo prej imeli tvoja stara mati Loída in tvoja mati Evníka. 2 Tim 1,5