Zalivanje plevela

27. april 2023
To pomlad je plevel napadel naš vrt kot nekaj iz Jurskega parka. En poganjek je tako zrasel, da sem se, ko sem ga skušal izpuliti, ustrašil, da se bom pri tem poškodoval. Preden sem našel lopato, da bi ga premagal, sem opazil, da ga moja hči zaliva. »Zakaj zalivaš plevel?!« sem vzkliknil. »Rada bi videla, kako visoko bo zrastel!« je odgovorila s premetenim nasmehom.
Plevel ni nekaj, kar namerno gojimo. A ko sem premišljeval o tem, sem spoznal, da včasih zalivamo »plevel« v svojem duhovnem življenju, ko hranimo želje, ki dušijo našo rast.
Pavel piše o tem v Gal 5,13–26, kjer primerja življenje po mesu in življenje po Duhu. Pravi, da samo prizadevanje, da bi izpolnjevali predpise, ne bo dalo takšnega življenja »brez plevela«, po katerem hrepenimo. Da bi se izognili zalivanju plevela, nam naroča, naj »[hodimo] živimo po Duhu«. Pravi, da če smo v rednem koraku z Bogom, nas to osvobodi vzgiba, da bi stregli poželenju mesa (v. 16).
Popolno razumevanje Pavlovega nauka je vseživljenjski proces. A všeč mi je preprostost njegovega vodenja. Namesto da bi vzgojili nekaj nezaželenega, tako da strežemo svojim nase osredotočenim poželenjem, raje gojimo sadove in žanjimo žetev pobožnega življenja, ko gojimo svoj odnos z Bogom (v. 22–25).
— Adam R. Holz

V razmislek

Katera področja vašega duhovnega življenja potrebujejo »pletje«? Kako se lahko predate Bogu in hodite z njim?
Oče, včasih zalivam plevel v svojem življenju. Pomagaj mi, da bom namesto tega izkušal hojo v koraku s teboj, ko obrodiš duhovni sad v mojem življenju.

Berilo

Gal 5,13–26

Ključna vrstica

Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor ne boste stregli poželenju mesa. Gal 5,16