Zahvaljevanje

10. oktober 2022
Študija psihologa Roberta Emmonsa je razdelila prostovoljce v tri skupine, ki so si vsak teden delali zapiske v svoj dnevnik. Ena skupina je napisala pet stvari, za katere so hvaležni. Ena je opisala pet dnevnih težav. Kontrolna skupina pa je naštela pet dogodkov, ki so malo vplivali nanje. Rezultati študije so pokazali, da so se tisti, ki so bili vključeni v hvaležno skupino, počutili bolje glede svojega življenja na splošno, bili so bolj optimistični glede prihodnosti in poročali so o manj zdravstvenih problemih.
Zahvaljevanje spremeni način, kako gledamo na življenje. Zahvaljevanje nas celo naredi srečnejše.
Sveto pismo je že zdavnaj hvalilo koristi zahvaljevanja Bogu, saj nas to spominja na njegov značaj. Psalmi so nenehno pozivali Božje ljudstvo, naj se mu zahvaljuje: »Zakaj Gospod je dober, na veke traja njegova dobrota« (Ps 100,5) in naj se mu zahvaljuje za njegovo neminljivo ljubezen in čudovita dela (107,8.15.21.31).
Ko je apostol Pavel zaključil svoje Pismo Filipljanom – pismo, ki je neke vrste zahvalno sporočilo cerkvi, ki ga je podprla –, je povezal hvaležne molitve z Božjim mirom, »ki presega vsak um« (4,7). Ko se osredotočimo na Boga in njegovo dobroto, ugotovimo, da lahko molimo brez zaskrbljenosti, v vsaki situaciji, z zahvaljevanjem. Zahvaljevanje nam prinese mir, ki edinstveno varuje naše srce in misli in spremeni naš pogled na življenje. Srce, polno hvaležnosti, goji duha veselja.
— Elisa Morgan

V razmislek

Kaj ogroža vaš občutek hvaležnosti? Kako se lahko zahvaljujete, ko prinašate svoje potrebe pred Boga?
Oče v nebesih, kjer vidim probleme, mi daj duha hvaležnosti in hvaležnega slavljenja.

Berilo

Flp 4,4–7

Ključna vrstica

Ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. Flp 4,6