Voda življenja

23. februar 2023
Andrejino domače življenje je bilo nestabilno, zato je dom zapustila pri štirinajstih, si poiskala službo in živela s prijatelji. Ker je hrepenela po ljubezni in potrditvi, je kasneje začela živeti z moškim, ki jo je seznanil z drogami, te pa je dodala alkoholu, ki ga je že redno pila. A ta odnos in substance niso potešile njenih hrepenenj. Še naprej je iskala in čez nekaj let je srečala nekaj kristjanov, ki so se ji približali in ji ponudili, da bi molili z njo. Nekaj mesecev kasneje je končno našla tistega, ki je potešil njeno žejo po ljubezni – Jezusa.
Tudi Samarijanka pri vodnjaku, ki jo je Jezus prosil za vodo, si je potešila žejo. Tam je bila sredi vročega dne (Jn 4,5–7), verjetno da bi se izognila pogledom in opravljanju drugih žensk, saj so vedele, da je imela več mož in da trenutno živi v prešuštniškem odnosu (v. 17–18). Ko se ji je Jezus približal in jo prosil za vodo, je prelomil družbene norme tistega časa, saj se kot judovski učitelj običajno ne bi družil s Samarijanko. Vendar ji je želel dati dar žive vode, ki jo bo popeljal v večno življenje (v. 10). Želel je potešiti njeno žejo.
Ko sprejmemo Jezusa kot Odrešenika, tudi mi pijemo od te žive vode. Potem lahko delimo to vodo z drugimi, ko jih povabimo, naj hodijo za njim.
— Amy Boucher Pye

V razmislek

Kaj mislite, kako se je počutila žena ob vodnjaku, ko jo je Jezus prosil za vodo? Kaj vam pomeni, da prejmete njegovo živo vodo?
Oče Bog, ti vabiš vse, ki so žejni, naj pridejo k vodi in pijejo. Poteši mojo žejo s svojo živo vodo.

Berilo

Jn 4,4–14

Ključna vrstica

… bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. Jn 4,10