Veselje

27. februar 2022
Hitro se približujem novemu obdobju – zimi starosti –, a nisem še tam. Čeprav leta galopirajo mimo in bi jih včasih rada upočasnila, imam veselje, ki me ohranja. Vsak dan je nov dan, ki mi ga je dal Gospod. Skupaj s psalmistom lahko rečem: »Dobro je zahvaljevati se Gospodu, … oznanjati zjutraj tvojo dobroto, tvojo zvestobo ponoči« (Ps 92,2–3).
Čeprav ima moje življenje svoje bitke in me včasih prevzamejo bolečine in težave drugih, mi Bog omogoča, da se pridružim psalmistu: »Nad deli tvojih rok vriskam« (v. 5). Veselje zaradi danih blagoslovov, družine, prijateljev in zadovoljujočega dela. Veselje zaradi Božjega čudovitega stvarstva in njegove navdihnjene besede. Veselje, ker nas je Jezus tako zelo ljubil, da je umrl za naše grehe. In veselje, ker nam je dal svojega Duha, vir resničnega veselja (Rim 15,13). Zaradi Gospoda lahko verujoči vanj »poganja kakor palma, … Še v starosti rodijo sadove« (Ps 92,13–15).
Kakšni sadovi so to? Ne glede na naše okoliščine ali obdobje življenja smo lahko zgled njegove ljubezni s svojim življenjem in izrečenimi besedami. Obstaja veselje v spoznavanju Gospoda in življenju zanj ter pripovedovanju drugim o njem.
— Alyson Kieda

V razmislek

Kje morate izkusiti dobro novico? Kdaj je Božja dobra novica zamenjala vaš strah in zaskrbljenost z veseljem?
Dragi Gospod, hvala za veselje, ki je naše po Duhu.

Berilo

Ps 92

Ključna vrstica

Nad deli tvojih rok vriskam. Ps 92,5