Upanje, ki drži

29. maj 2023
»Vem, da očka prihaja domov, ker mi je poslal rože.« To so bile besede moje sedemletne sestre najini mami, ko je bil oče pogrešan v vojni. Preden je oče odšel na misijo, je vnaprej naročil rože za rojstni dan moje sestre in prišle so, ko je bil pogrešan. A imela je prav, oče je prišel domov – po mučnih bojnih razmerah. Desetletja kasneje ima še vedno vazo, v kateri so bile te rože, kot opomnik, naj se vedno oklepa upanja.
Včasih se ni enostavno oklepati upanja v strtem, grešnem svetu. Očetje ne pridejo vedno domov in otroške želje včasih ostanejo neizpolnjene. A Bog daje upanje v najtežjih okoliščinah. V neki drugi vojni je prerok Habakuk napovedal babilonsko okupacijo Juda (Hab 1,6; gl. 2 Kr 24), a je kljub temu potrdil, da je Bog vedno dober (Hab 1,12–13). Habakuk se je spominjal Božje dobrote do njegovega ljudstva v preteklosti in oznanil: »Kajti smokva ne bo cvetela in na trtah ne bo grozdja, pridelek oljke bo odpovedal in polja ne bodo dajala živeža, drobnica bo izginila iz staj in v hlevih ne bo živine. Vendar se bom veselil v Gospodu, se radoval v Bogu moje rešitve« (3,17–18).
Nekateri komentatorji menijo, da ime Habakuk pomeni ›oklepati se‹. Oklepamo se lahko Boga kot svojega največjega upanja in veselja v preizkušnjah, ker nas on drži in nas ne bo nikoli izpustil.
— James Banks

V razmislek

Kako vam veselje v Bogu pomaga v težkih časih? Kaj lahko storite, da bi ga danes slavili?
Oče, hvala, da je ne glede na to, kar pride, moja prihodnost svetla s teboj!

Berilo

Hab 3,11–19

Ključna vrstica

Vendar se bom veselil v Gospodu, se radoval v Bogu moje rešitve. Hab 3,18