Srce za služenje

4. maj 2022
Neka cerkev podpira svojo skupnost, tako da enkrat mesečno nudi brezplačno hrano lokalnim prebivalcev. Voditelj cerkve je povedal: »Ljudje lahko pridejo sem in sprejeli jih bomo takšne, kot so. Naš cilj je, … da potešimo njihove praktične potrebe, zato da bi prišli do njihovih duhovnih potreb.« Bog za nas kot kristjane želi, da uporabimo, kar nam je bilo dano, da blagoslovimo druge, tako da naše skupnosti pritegnemo bliže k njemu. Kako lahko razvijemo srce, ki bo služilo in prinašalo slavo Bogu?
Srce, ki bo služilo, razvijemo tako, da prosimo Boga, naj nam pokaže, kako uporabiti darove, ki nam jih je dal, v korist drugih (1 Pt 4,10). Na ta način izražamo mnoge zahvale Bogu za obilje, s katerim nas je blagoslovil (2 Kor 9,12).
Služenje drugim je bilo pomemben del Jezusovega delovanja. Ko je ozdravljal bolne in hranil lačne, so mnogi doživeli Božjo dobroto in ljubezen. Ko skrbimo za svoje skupnosti, posnemamo njegov model učenčevstva. Božja modrost nas spominja, da ko kažemo Božjo ljubezen s svojimi dejanji, »bodo Boga poveličevali« (v. 13). Pri služenju ne gre za ugajanje sebi, ampak za to, da pokažemo drugim obseg Božje ljubezni in čudežne načine, kako on deluje po tistih, ki nosijo njegovo ime.
— Kimya Loder

V razmislek

Kaj motivira vaše služenje skupnosti? Kako lahko bolj namerno uporabljate svoje darove za poveličevanje Boga?
Nebeški Oče, rad bi nekaj spremenil v življenju drugih. Prosim, daj mi srce, ki bo služilo. Naj bo dejanje hvale in hvaležnosti tebi.

Berilo

2 Kor 9,12–13

Ključna vrstica

Če se namreč v tej službi izkažete, bodo Boga poveličevali. 2 Kor 9,13