Sledi vodji

24. februar 2022
Brez besed. Samo glasba in gibanje. Med 24-urnim maratonom zumbe sredi pandemije covida-19 je tisoče ljudi z vsega sveta skupaj telovadilo in virtualno sledilo inštruktorjem iz Indije, Kitajske, Mehike, Amerike, Južne Afrike, delov Evrope in več drugih krajev. Ti različni posamezniki so se lahko gibali skupaj brez jezikovnih preprek. Zakaj? Zato ker inštruktorji telovadbe zumba, ki jo je sredi 90. let ustvaril kolumbijski inštruktor aerobike, za komunikacijo uporabljajo neverbalne ključe. Inštruktorji se gibljejo, študenti pa jim sledijo. Sledijo jim brez izgovorjenih ali zaklicanih besed.
Besede so lahko včasih napoti in ustvarijo prepreke. Povzročijo lahko zmedo, ki so jo izkusili Korinčani, kot je napisal Pavel v svojem prvem pismu zanje. To je bila zmeda zaradi različnih pogledov na sporne zadeve, ki so se nanašale na uživanje določene hrane (1 Kor 10,27–30). Naša dejanja pa lahko presežejo prepreke in celo zmedo. Kot pravi Pavel v današnjem odlomku, bi morali s svojimi dejanji pokazati ljudem, kako naj hodijo za Jezusom, tako da iščemo to, »kar je koristno za mnoge« (10,32–33). Svet vabimo, naj veruje vanj, ko postanemo »Kristusovi posnemovalci« (11,1).
Kot je nekdo nekoč rekel: »Vedno oznanjajte evangelij. Po potrebi uporabljajte besede.« Ko smo Jezusovi posnemovalci, naj on vodi naša dejanja, da privabimo druge k resničnosti naše vere. In naj bodo naše besede izrečene in dela narejena »v Božjo slavo« (10,31).
— Katara Patton

V razmislek

Kakšne nebesedne namige o veri kažete drugim s svojimi dejanji? Kako lahko ljudje vidijo Kristusa v vaših besedah in dejanjih?
Oče Bog, hvala ti za Jezusov zgled. Pokaži mi, kako naj ga vsak dan posnemam v dejanjih in besedah.

Berilo

1 Kor 10,23–11,1

Ključna vrstica

Postanite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov. 1 Kor 11,1