Šebnájev grob

11. junij 2024
Irski pesnik W. B. Yeats je želel biti pokopan »Pod Benom Bulbnom«, veličastno goro z ravnim vrhom, po kateri je naslovil eno izmed svojih zadnjih pesmi. Zadnja vrstica pesmi je napisana na njegovem nagrobniku: »Vrzi hladno oko / na življenje, na smrt. / Konjenik, mimo!«
Mnogi so ugibali, kaj to pomeni. Mogoče je pesnikovo priznavanje resničnosti življenja in smrti. Ne glede na to se je Yeatsu izpolnila želja, kje naj bo pokopan in kaj naj piše na njegovem nagrobniku. A hladna resnica je, da se življenje nadaljuje brez nas in mu je vseeno za naš odhod.
V hudih časih v Judovi zgodovini si je Šebná, »upravitelj dvora«, naredil grob, da bi zagotovil svojo zapuščino po smrti. A Bog mu je po preroku Izaiju rekel: »Kaj imaš tukaj in koga imaš tukaj, da si tukaj izklesal zase grob?« (Iz 22,16). Prerok mu je rekel: »Zmotal te bo [Bog] v klobčič in zakotalil kakor žogo v prostrano in širno deželo. Tam boš umrl« (v. 18).
Šebná je zgrešil bistvo. Ni pomembno, kje smo pokopani; pomembno je, komu služimo. Tisti, ki služimo Jezusu, imamo to neizmerljivo tolažbo: »Blagor mrtvim, ki odslej umirajo v Gospodu!« (Raz 14,13) Služimo Bogu, ki mu ni nikoli vseeno za naš »odhod«. Pričakuje naš prihod in nas sprejme domov!
— Tim Gustafson

V razmislek

Kaj pravi moje življenje o tem, komu služim? Kako želim, da se me spominjajo?
Oče v nebesih, prosim, pomagaj mi živeti moje življenje v pričakovanju časa, ko bom s teboj v večnosti.

Berilo

Iz 22,15–24

Ključna vrstica

Blagor mrtvim, ki odslej umirajo v Gospodu! Raz 14,13