Še naprej govorite o Jezusu!

25. februar 2023
V nekem intervjuju se glasbenik, ki je kristjan, spominja trenutka, ko so mu rekli, »naj neha toliko govoriti o Jezusu.« Zakaj? Rečeno je bilo, da bi bila njegova skupina lahko bolj slavna in bi zbrala več denarja za revne, če bi nehal govoriti, da gre pri njegovem delu vse za Jezusa. Po premisleku se je odločil: »Vse bistvo moje glasbe je, da govorim o svoji veri v Jezusa … Nikakor ne bom tiho.« Rekel je, da je njegov »goreči klic, da oznanja sporočilo o Jezusu.«
V veliko hujših okoliščinah so apostoli prejeli podobno sporočilo. Bili so zaprti in čudežno jih je rešil angel, ki jim je naročil, naj še naprej govorijo drugim o njihovem novem življenju v Kristusu (Apd 5,19–20). Ko so verski voditelji izvedeli za pobeg apostolov in da še vedno oznanjajo evangelij, so jih okarali: »Ali vam nismo zabičali, da ne smete učiti v [Jezusovem] imenu?« (v. 28).
Odgovorili so: »Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem!« (v. 29) Zaradi tega so jih voditelji dali pretepsti in »jim zabičali, da ne smejo govoriti v Jezusovem imenu« (v. 40). Apostoli so se razveselili, da so bili vredni trpeti za Jezusovo ime in »dan za dnem so … neutrudno učili in oznanjali evangelij o Kristusu Jezusu« (v. 42). Naj nam Bog pomaga posnemati njihov zgled!
— Alyson Kieda

V razmislek

Če so vam kdaj rekli, da nehajte govoriti o Jezusu, kako ste se odzvali? Na kakšne načine lahko drugim govorite o njem?
Dragi Bog, hvala za zgled apostolov in drugih, ki so bili drzne priče zate. Prosim, daj mi pogum, da jih bom posnemala.

Berilo

Apd 5,17–21.25–29.41–42

Ključna vrstica

Dan za dnem so [apostoli] … neutrudno učili in oznanjali evangelij o Kristusu Jezusu. Apd 5,42