Samoobvladanje z Božjo močjo

8. oktober 2022
Študijo iz leta 1972, znano tudi kot »test penic marshmallow«, so razvili, da bi izmerili sposobnost otrok, da odložijo potešitev svojih želja. Otrokom so ponudili eno samo penico, a rekli so jim, da če lahko deset minut počakajo, ne da bi jo pojedli, bodo dobili še eno. Približno ena tretjina otrok se je uspela zadržati, da so dobili večjo nagrado (ena tretjina pa je penico pojedla v 30 sekundah!).
Morda se borimo s samoobvladanjem, ko nam ponudijo nekaj, kar si želimo, tudi če vemo, da bi nam v prihodnosti bolj koristilo, če bi počakali. A Peter nas spodbuja: »… dodajte vaši veri« mnoge pomembne vrline, vključno s samoobvladanjem (2 Pt 1,5–6). Peter se je oprijel svoje vere v Jezusa ter spodbuja svoje bralce in nas, naj še naprej rastemo v kreposti, spoznanju, stanovitnosti, pravi pobožnosti, bratoljubju in ljubezni ter naj bodo te vrline »vedno večje« kot dokaz te vere (v. 5–8).
Čeprav nam te vrline ne prislužijo Božje naklonjenosti niti nam ne zagotovijo mesta v nebesih, kažejo – nam in vsem drugim okrog nas – našo potrebo, da izražamo samoobvladanje, ko nam Bog daje modrost in moč za to. Najboljše pa je, da nam je podaril »vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost,« ki mu je všeč, in sicer po moči Svetega Duha (v. 3).
— Kirsten Holmberg

V razmislek

V kom opazite Kristusu podobne lastnosti? Kako jih lahko gojite v svojem življenju, ko vam Bog daje, kar potrebujete?
Sveti Duh, prosim, okrepi lastnosti v meni, ki odražajo Jezusa, da bi lahko razodel tvojo dobroto svetu okrog sebe.

Berilo

2 Pt 1,3–10

Ključna vrstica

Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost. 2 Pt 1,3