Prosite in prejeli boste

2. april 2022
Štiri leta Oswald Chambers, avtor My Utmost for His Highest [Moje največ za Najvišjega], ni slišal Boga in ni čutil njegove prisotnosti. V teh dolgih dneh in nočeh je še naprej poslušal in spoštoval Boga, vendar se je počutil suhega in žalostnega. Potem se je odločil, da se bo oklenil Jezusove obljube, da če torej tudi tisti, ki so hudobni, znajo dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo (Lk 11,13). Po tem ni začutil premika v duši. Po pogovoru z zaupnim mentorjem je spoznal, da si želi imeti Božjo moč, namesto da bi zaupal Bogu, da deluje skozi njega. Ko je predal svoje vse svojemu Stvarniku, je bilo njegovo srce do izobilja napolnjeno z Božjo ljubeznijo. Duhovna zima se je končala.
Ne bomo vsi šli na tak način skozi temno noč duše, a ta zgodba ponazarja, kako se Bog razodeva svojim ljudem po Svetem Duhu, tako kot je Jezus rekel svojim učencem, ko jih je učil, kako moliti. Jezus jih je spodbujal, naj iščejo in prosijo (v. 9) – celo z »nadležnostjo« (v. 8) – in potem zaupajo, da bo Bog uslišal njihovo molitev.
Najsi izkušamo suh čas tako kot Oswald Chambers ali ne, lahko prosimo Boga za nenehni dar njegovega Duha. Potem sprejmimo njegov odziv, ker vemo, da naš nebeški Oče daje svojim otrokom samo dobre darove.
— Amy Boucher Pye

V razmislek

Ko ne čutite Božje prisotnosti, kako se odzovete? Za kakšne »dobre darove« vas Bog vabi, da ga prosite?
Ljubeči Bog, hvala ti za tvojo velikodušnost in milost, ko mi daješ toliko čudovitih darov – navsezadnje svojega Sina, Jezusa. Ohrani me večno hvaležnega.

Berilo

Lk 11,5–13

Ključna vrstica

Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo. Lk 11,13