Prijateljski pogovor

1. marec 2022
S Catherine sva bili v srednji šoli dobri prijateljici. Ko se nisva pogovarjali po telefonu, sva si v razredu pošiljali listke, kdaj bova spet spali druga pri drugi. Včasih sva skupaj jahali in sodelovali pri šolskih projektih.
Neko nedeljsko popoldne sem začela razmišljati o Catherine. S pastorjem sva se tisto jutro pogovarjala, kako imeti večno življenje, in vedela sem, da moja prijateljica ne verjame v svetopisemsko učenje tako kot jaz. Začutila sem breme, da bi jo po poklicala in ji razložila, kako ima lahko odnos z Jezusom. Vendar sem oklevala, ker sem se bala, da bo zavrnila moje besede in se oddaljila od mene.
Mislim, da ta strah mnogo od nas ohranja tiho. Celo apostol Pavel je moral prositi ljudi, naj molijo, »da [bo] neustrašno oznanil skrivnost evangelija« (Ef 6,19) Ne moremo se izogniti tveganju, ki vključuje oznanjanje dobre novice, vendar Pavel pravi, da »opravlja poslanstvo« – govori za Boga (v. 20). Tudi mi ga. Če ljudje zavrnejo naše sporočilo, zavrnejo tudi tistega, ki je sporočilo poslal. Bog občuti zbodljaj skupaj z nami.
Kaj nas torej obvezuje, da spregovorimo? Mar nam je za ljudi, tako kot je Bogu (2 Pt 3,9). To me je vodilo, da sem nazadnje poklicala Catherine. Čudovito je bilo, da me ni zavrnila. Postavljala je vprašanja. Prosila je Jezusa, naj ji odpusti grehe, in se odločila, da bo živela zanj. Tveganje je bilo vredno nagrade.
— Jennifer Benson Schuldt

V razmislek

S kom Bog želi, da govorite o njem? Kaj vam preprečuje? Kakšen učinek bi imela molitev na to situacijo?
Dragi Oče, daj mi pogum, da se približam ljudem, ki te ne poznajo. Daj mi modrost, da bom vedel, kdaj in kako začeti pogovor o tebi.

Berilo

Ef 6,18–20

Ključna vrstica

Molíte tudi zame, …, tako da bom neustrašeno oznanil skrivnost evangelija. Ef 6,19