Prebujenje pride

19. februar 2023
Arukun je majhno mesto v zahodni Avstraliji – njegovo staroselsko prebivalstvo izvira iz sedmih klanov. Ko je pred stoletjem evangelij prišel v Arukun, je tam včasih ostalo povračilo oko za oko. Leta 2015 je narasla napetost med klani in ko je prišlo do umora, je povračilo zahtevalo, da v zameno umre nekdo iz storilčeve družine.
A na začetku leta 2016 se je zgodilo nekaj nenavadnega. Prebivalci Arukuna so začeli iskati Boga v molitvi. Temu je sledilo spreobrnjenje, masovni krsti, ko je mesto preplavilo prebujenje. Ljudje so bili veseli in so plesali na ulicah, namesto uveljavitve povračila je družina umorjenega odpustila storilčevemu klanu. Kmalu je bilo vsako nedeljo v cerkvi 1000 ljudi – v mestu, ki je imelo samo 1300 prebivalcev!
Takšna prebujenja vidimo v Svetem pismu, tako kot v času Ezekíja, ko so se množice z veseljem vrnile k Bogu (2 Krn 30), in na binkoštni dan, ko se jih je tisoče spreobrnilo (Apd 2,38–47). Čeprav je prebujenje Božje delo, storjeno ob njegovem času, zgodovina kaže, da je pred njim molitev. Če »… pa se bo moje ljudstvo … ponižalo, molilo in iskalo moje obličje ter se odvrnilo od svojih hudobnih poti,« je Bog rekel Salomonu, »bom prisluhnil iz nebes, jim odpustil greh in ozdravil njihovo deželo« (2 Krn 7,14).
Kot so ugotovili prebivalci Arukuna, prebujenje prinaša veselje in spravo mestu. Kako naša mesta potrebujejo takšno spremembo! Oče, pripelji prebujenje tudi k nam.
— Sheridan Voysey

V razmislek

Čeprav ni »formule« za prebujenje, kaj mislite, da pomaga voditi k njemu? Kako se lahko danes odzovete na Boga, da bi pripomogli k prihodu prebujenja?
Dragi Oče, prosim, pripelji prebujenje v našo deželo, začni pri meni.

Berilo

2 Krn 7,11–16

Ključna vrstica

… pa se bo moje ljudstvo … ponižalo, … bom prisluhnil iz nebes. 2 Krn 7,14