Poklicani k rasti

23. julij 2022
Morska brizgalka (kozolnjak) je nenavadno bitje. Najdemo jo pritrjeno na skale in školjke, videti je kot mehka plastična cev, ki valovi s tokom. Hranila črpa iz vode in živi pasivno življenje, čisto drugačno od svoje nekdanje mladosti.
Morska brizgalka začne svoje življenje kot paglavec z enostavno hrbtenico in možgani, ki ji pomagajo najti hrano in izogibati se težavam. Kot mladostniki raziskujejo morje, a ko odrastejo, se nekaj spremeni. Ustalijo se na skali ter nehajo raziskovati in rasti. V strašnem preobratu prebavijo svoje možgane.
Brez hrbtenice, brez misli, pasivno plavajo s tokom. Apostol Peter nas spodbuja, naj ne posnemamo usode morske brizgalke. Ker zrelost za nas pomeni, da privzamemo Božjo naravo (2 Pt 1,4), smo poklicani k rasti – da rastemo duševno v našem spoznanju Kristusa (3,18); duhovno v lastnostih, kot so krepost, stanovitnost in samoobvladanje (1,5–7); v praksi pa raziskujemo nove načine, kako ljubiti, izkazovati gostoljubnost in služiti drugim s svojimi darovi (1 Pt 4,7–11). Takšna rast, pravi Peter, nam bo preprečila, da bi živeli nedejavno in brez sadov (2 Pt 1,8).
Ta klic k rasti je pomemben za 77-letnika in za najstnika. Božja narava je tako obsežna kot morje. Preplavali smo šele nekaj metrov. Raziskujmo njegov neskončni značaj, lotevajmo se novih duhovnih dogodivščin. Preučujmo, služimo, tvegajmo. Rastimo.
— Sheridan Voysey

V razmislek

Pri kateri lastnosti se vam zdi, da vas Bog kliče k rasti? Kakšen duhovni dar bi radi razvili ali h kakšni priložnosti za služenje vas Bog vodi, da jo poskusite?
Oče Bog, naj si prizadevam, da bi bil vsak dan bolj podoben tebi.

Berilo

2 Pt 1,3–9

Ključna vrstica

Če imate te kreposti in so vedno večje, vas ne bodo pustile nedejavne in brez sadov. 2 Pt 1,8