Poigravanje z vesoljem

15. maj 2022
V zgodnjih osemdesetih prejšnjega stoletja je slaven astronom, ki ni verjel v Boga, napisal: »Razlaga dejstev s pomočjo zdravega razuma pravi, da se je super razum poigraval s fiziko, kemijo in biologijo.« V očeh tega znanstvenika so dokazi pokazali, da je nekaj ustvarilo vse, kar opazimo v vesolju. Rekel je še: »V naravi ni slepih sil, o katerih bi bilo vredno govoriti.« Z drugimi besedami, vse, kar vidimo, izgleda tako, kot da bi to Nekdo načrtoval. A vseeno je astronom ostal ateist.
Pred tri tisoč leti je neki drug pameten mož pogledal v nebo in prišel do drugačnega sklepa. »Ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in zvezde, ki si jih utrdil: Kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ?« se je spraševal David (Ps 8,4–5).
Vendar nas ima Bog zelo rad. Vesolje pripoveduje zgodbo o svojem inteligentnem stvarniku, super razumu, ki je ustvaril naš razum in nas postavil sem, da premišljujemo o njegovem delu. Skozi Jezusa in njegovo stvarstvo lahko spoznamo Boga. Pavel je napisal: »Ta [Kristus] je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji« (Kol 1,15–16).
Vesolje je bilo res ustvarjeno. Identiteto inteligentnega Stvarnika lahko odkrije vsak, ki je pripravljen iskati.
— Tim Gustafson

V razmislek

Na kakšne načine lahko vidite Boga v vsaki podrobnosti svojega življenja? Kako bi lahko ponižno delili svoje zaupanje v Boga z nekom, ki dvomi v njegov obstoj?
Hvala ti, nebeški Oče, da se daš spoznati skozi svoje stvarstvo. Molim za tiste, ki te ne vidijo. Prosim, pritegni jih k sebi.

Berilo

Kol 1,15–20

Ključna vrstica

On je obstajal pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno vse. Kol 1,17