Osvežujoča oaza

2. marec 2023
Ko so šli Andrew in njegova družina na safari v Keniji, so uživali v opazovanju različnih živali, ki so prihajale k jezercu, ki se je prikazalo v suhi pokrajini. Žirafe, gnuji, povodni konji in vodne ptice so prihajale k temu viru vode, ki je dajal življenje. Kot je opazil Andrew med njihovim prihajanjem in odhajanjem, je pomislil, da je »Sveto pismo kot božanska vodna luknja« – ni samo vir vodenja in modrosti, ampak je osvežujoča oaza, kjer lahko ljudje iz vseh obdobij življenja potešijo svojo žejo.
Njegovo opažanje je bilo odmev psalmista, da so ljudje blagoslovljeni, ko uživajo v Božji postavi in jo premišljujejo; postava je starozavezni izraz za Božja navodila in zapovedi. Tisti, ki premišljujejo o Svetem pismu, so »kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah, ki daje svoj sad ob svojem času« (Ps 1,3). Tako kot korenine drevesa poženejo v zemljo, da bi našle vir osvežitve, se bodo ljudje, ki resnično verujejo v Boga in ga ljubijo, ukoreninili globoko v Sveto pismo in našli moč, ki jo potrebujejo.
Če se podvržemo Božji modrosti, bo to ohranilo naše temelje v njem; ne bomo »kakor pleve, ki jih veter raznaša« (v. 4). Ko premišljujemo, kaj nam je Bog dal v Svetem pismu, dobimo hrano, s katero lahko obrodimo sad, ki traja.
— Amy Boucher Pye

V razmislek

Kako Sveto pismo daje temelj za vaš način življenja? Kaj vam lahko pomaga, da čez dan premišljujete o Svetem pismu?
Ljubeči Bog, dal si mi dar svojih besed v Svetem pismu. Pomagaj mi jih ceniti s hvaležnostjo in čudenjem.

Berilo

Ps 1

Ključna vrstica

Blagor človeku, ki … premišljuje njegovo [Gospodovo] postavo podnevi in ponoči. Ps 1,1–2