Od žalostinke do hvalnice

15. januar 2023
Monica je goreče molila, da bi se njen sin vrnil k Bogu. Jokala je nad njegovimi stranpotmi in ga celo izsledila v različnih mestih, kjer je živel. Situacija se je zdela brezupna. Potem pa se je nekega dne zgodilo – njen sin je imel radikalno srečanje z Bogom. Postal je eden največjih teologov cerkve. Poznamo ga kot Avguština iz Hipona.
»Doklej, Gospod?« (Hab 1,2) Prerok Habakuk je tožil nad Božjim nedelovanjem glede ljudi na oblasti, ki so izkrivljali pravičnost (v. 4). Pomislite na trenutke, ko smo se v obupu obračali na Boga – izražali svoje tožbe zaradi krivice, navidezno brezupnega zdravstvenega potovanja, nenehnih finančnih težav ali otrok, ki so odšli stran od Boga.
Vsakič ko je Habakuk tožil, je Bog slišal njegove klice. Ko čakamo v veri, se lahko učimo od preroka, da obrnemo svoje tožbe v slavljenje, saj je rekel: »Vendar se bom veselil v Gospodu, se radoval v Bogu moje rešitve« (Hab 3,18). Ni razumel Božjih poti, vendar mu je zaupal. Tako tožbe kot slavljenje so dejanja vere, izrazi zaupanja. Naše tožbe so prošnja Bogu na osnovi njegovega značaja. Slavimo ga na osnovi tega, kdo je – naš čudoviti, vsemogočni Bog. Nekega dne se bo po njegovi milosti vsaka tožba spremenila v slavljenje.
— Glenn Packiam

V razmislek

Kaj so vaše tožbe danes? Kako jih lahko spremenite v slavljenje?
Dragi Jezus, spomni me, kdo si in kaj si storil v mojem življenju.

Berilo

Hab 3,17–19

Ključna vrstica

Vendar se bom veselil v Gospodu, se radoval v Bogu moje rešitve. Hab 3,18