Nova zapoved k ljubezni

28. marec 2024
Po tradiciji, ki se je začela že v 13. stoletju, člani kraljeve družine v Združenem kraljestvu dajo darila ljudem v stiski na »Maundy Thursday« [veliki četrtek], dan pred velikim petkom. Praksa izhaja iz pomena besede maundy, ki izhaja iz latinske mandatum, ›zapoved‹. Zapoved, ki se je spominjajo, je nova, ki jo je Jezus dal svojim prijateljem v noči pred svojo smrtjo: »Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!« (Jn 13,34).
Jezus je bil voditelj, ki je prevzel vlogo služabnika, ko je umil prijateljem noge (v. 5). Potem jih je pozval, naj delajo enako: »Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil« (v. 15). V še večjem dejanju žrtvovanja pa je dal svoje življenje, ko je umrl na križu (19,30). Iz usmiljenja in ljubezni je dal samega sebe, da bi lahko mi uživali polnost življenja.
Tradicija britanske kraljeve družine, ki služi ljudem v stiski, se nadaljuje kot simbol posnemanja Jezusovega velikega zgleda. Morda se nismo rodili na takšno privilegirano mesto, a ko stavimo svoje zaupanje v Jezusa, postanemo člani njegove družine. Tudi mi lahko pokažemo svojo ljubezen, tako da živimo njegovo novo zapoved. Ko se zanašamo na Božjega Duha, da nas bo spremenil od znotraj, se lahko približamo drugim s skrbjo, potrditvijo in milostjo.
— Amy Boucher Pye

V razmislek

Kako ste opazili ali utelesili vodenje s služenjem? Na kakšne načine bi se lahko »ljubili med seboj« danes?
Moj čudoviti Stvarnik, kakšen dar ljubezni daješ! Hvala, da si največji služabnik, ki si dal svoje življenje zame.

Berilo

Jn 13,3–5.12–15.31–35

Ključna vrstica

Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Jn 13,34